|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Natasa Bakic-Miric

Katedra predkliničkih predmeta (Engleski jezik)

Medicinski fakultet

Dr Zorana Đinđica 81

18000 Nis, Srbija

Tel.: 381184226644 lok 208

E-mail:natasabakicmiric@yahoo.com

 

 

 

 

 

Pregledni rad

 

UPOZNAVANJE SA SAVETOVANJEM PREKO PULTA

 

Nataša Bakić-Mirić

 

Farmaceut u današnjem svetu ima veliku odgovornost – da pomogne i nauči bolesnika kako da se sam efikasno leči. Dok je samolečenje izuzetno popularno kod bolesnika danas, dostupnost lekova koji se uzimaju bez recepta omogućava bolesnicima da, iako sami leče pojedina stanja, ipak budu pod nadzorom farmaceuta. Tokom susreta između farmaceuta i bolesnika, obaveza farmaceuta jeste da pravilno proceni medicinsko stanje bolesnika, pruži odgovarajući savet i posavetuje ga o pravilnom toku lečenja. Takođe, adekvatno savetovanje preko pulta (SPP) u praksi predstavlja najbolje sredstvo komunikacije između farmaceuta i bolesnika. Shodno tome, pri ostvarivanju odnosa u SPP prostoriji u okviru apoteke, farmaceut mora da pokaže energiju, entuzijazam, poštovanje, saosećanje, poznavanje osetljivih interkulturalnih pitanja koji zajedno sa izgledom farmaceuta i neverbalnom komunikacijom - čine njegov lični 'potpis'. Shodno tome, pored edukacije bolesnika, glavni cilj savetovanja preko pulta ogleda se i u edukaciji farmaceuta, koji tako uče osnovne principe koji pomažu bolesnicima u odabiru lekova bez recepta. Takođe, primena adekvatne savetodavne tehnike komunikacije u vezi sa lekovima koji se uzimaju bez recepta (kao što je doza, način administracije, čuvanje, interakcija sa hranom i pićem, monitoring itd.) pruža farmaceutu ključnu ulogu u interakciji sa bolesnikom čime se ostvaruje maksimum u farmaceutskom lečenju. Acta Medica Medianae 2009;48(1): 41-45.

 

Ključne reči: farmaceut, bolesnik, samostalno lečenje, savetovanje preko pulta, komunikacija