|Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 1, Januar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Sanja Perić

Centar estetske medicine, Dom zdravlja

Vojvode Tankosića 15

18000 Niš, Srbija

Tel.: +38118210999,

E-mail: sanjasasa@bankerinter.net

 

 

 

 

 

Originalan rad

 

EFEKTI TERAPIJE ADAPALENOM KOD BOLESNIKA SA OBOLJENJEM ACNE VULGARIS TIP I

 

Sanja Perić¹, Maja Bubanj², Saša Bubanj³i Ratko Stanković³

 

Centar estetske medicine-Dom zdravlja u Nišu¹,

Apotekarska ustanova u Nišu²,

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu³

 

Uvođenje retinoida u lečenju akni sedamdesetih godina prošloga veka bilo je revolucionarno u dermatologiji. Po prvi put su dermatolozi imali efektne komedogene medikamente koji su mogli da ublaže višestruku patogenezu akni, rezultirajući u klinički superiornu kozmetičku pojavu. Potraga za stabilnijim molekulima sposobnim da proizvode terapeutske efekte slične tretinoinu, vodi do razvoja adapalena, koji ima kompletno nov hemijski sastav dobijen kao derivat naftoične kiseline. Danas je prihvaćeno mišljenje da su akne uzrokovane multifaktorijalnim procesima, odnosno da postoji mnoštvo elemenata koji determinišu tok oboljenja u pilosebacealnom folikulu. Idealni topički tretman acni vulgaris postigao bi terapeutske efekte kod četiri ključne komponente ovog patogenog procesa: abnormalne keratinizacije, proliferacije i diferencijacije, povećanog stvaranja sebuma, kolonizacije pilosebacealne jedinice sa Propionbacterium acnes (P. acnes) i inflamatorne reakcije na antigene i medijatore koji potiču od P. acnes. Ciljevi ovog istraživanja bili su da se utvrde efekti tretmana aknozne kože adapalenom, eventualni neželjeni efekti tokom terapije, kvalitet života tokom terapije  i značaj kućne nege. U istraživanju je učestvovalo 35 ispitanika izabranih na osnovu kliničkog pregleda  i anamnestičkih podataka. Ispitivanje je vršeno u Centru estetske medicine Doma zdravlja u Nišu. Ispitanici eksperimentalnog subuzorka (njih 20) su aplikovali na lice adapalen (Airol krem), Pantenol gel krem i Plantoderm mast za noć, a ispitanici kontrolnog subuzorka (njih 15) koristili su Pantenol gel krem za dan i Plantoderm mast (Actavis co) za noć. Istraživanje je trajalo 12 nedelja. Svi ispitanici su završili kompletan tretman. Ispitanici eksperimentalnog subuzorka tretirani  adapalenom pokazali su vidno poboljšanje nakon druge terapije, a rezultati su bili jasni posle četiri nedelje tretmana. Došlo je do pojave neželjenih efekata i to najviše tokom druge i treće nedelje, da bi do kraja terapije bili prisutni, ali nisu u velikoj meri uticali na ishod sa pozitivnim efektima. Acta Medica Medianae 2009;48(1):24-30.

 

Ključne reči: adapalen, topični retinoid, acne vulgaris