|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Branislava Jakovljević

Klinika za onkologiju Klinički centar Banja Luka

12 beba br. 1 

Tel.: +38765876102

E-mail: jakab@teol.net

 

 

 

 

 

 

Prikaz bolesnika

UDK:616.447-008.61-071

 

Primarni hiperparatireoidizam – prikaz slučaja bolesnice sa uznapredovalom bolešću 

 

Branislava Jakovljević1, Gordana Grubor2, Aleksandar Jakovljević3 i Predrag Grubor3

 

Klinika za onkologiju Klinički centar Banja Luka1

Internistička ambulanta “Grubor” Banja Luka2

Klinika za ortopediju i traumatologiju Klinički centar Banja Luka3

 

Primarni hiperparatireoidizam nastaje kao rezultat povećanog i nekontrolisanog lučenja paratireoidnog hormona zbog hiperfunkcije jedne ili više paratireoidnih žlezda. Uzrok hiperfunkcije paratireoidnih žlezda može biti adenom, hiperplazija, karcinom. Vodeći znak bolesti je hiperkalcemija koja se javlja zbog povećane resorpcije kostiju, smanjene urinarne eliminacije kalcijuma i povećane apsorpcije u crevima.

U radu je prikazan slučaj bolesnice stare 41 godinu, hospitalizovane u lošem opštem stanju, nepokretne, sa polimorfnim tegobama, zbog sumnje na multiple metastaze u kostima. Iz anamnestičkih podataka saznajemo da je bolesnica unazad dve godine, u 4 navrata imala spontane frakture (stopalo, ključna kost, nadlaktica, podlaktica), dugogodišnje gastrične tegobe uz diskretan gubitak na telesnoj težini. Poslednjih meseci, mučnina i povraćanje bili su prisutni svakodnevno uz opstipaciju i neuredne menstrualne cikluse.

Urađenom dijagnostičkom obradom otkriven je tumor donje leve paratireoidne žlezde koji je operativno odstranjen. Histološki je dokazan adenom. Uz simptomatsku terapiju i suportivni tretman bolesnica se godinu dana posle operacije dobro oseća, samostalno se kreće i nema tegoba. Acta Medica Medianae 2009;48(2):52-54.

 

Ključne reči: hiperkalcemija, hiperparatireoidizam, adenom