|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Predrag Vukomanović

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra

Bul. dr Zorana Djindjica 48

18000 Nis, Srbija

 

 

 

 

 

 

Prikaz bolesnika
UDK:618.532

 

VAGINAL DELIVERY OF GIANT FETUS – SHOULDER DYSTOCIA

 

Predrag Vukomanovic, Milan Stefanovic, Mileva Milosavljevic, Ranko Kutlesic, Jasmina Popovic and Goran Lilic

 

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Nišu

 

Ramena distocija (RD) se definiše kao nepredvidiva, urgentna akušerska komplikacija koja se dešava kada je karlica majke dovoljno prostrana da se rodi fetalna glavica, ali nedovoljno prostrana da se rode fetalna ramena. Udružena je sa visokim procentom maternalnog morbiditeta i fetalnog morbiditeta i mortaliteta. Fetalni letalitet zbog hipoksije iznosi 2-16%.

Prikazujemo slučaj vaginalnog porođaja drugorotke u 39. nedelji gestacije. Rađanje glavice načinjeno je izlaznom vakum-ekstrakcijom. Zbog nastale distocije (zaglavljivanja) ramena, primenjen McRoberts-ov manevar sa Resnikovim suprapubičnim pritiskom i pravljenjem još jedne epiziotomije. Kako pomenuti manevri nisu dali očekivani rezultat, načinjena je aspiracija gornjih disajnih puteva ploda, a zatim je primenjen Hibbard-ov hvat sa istovremenim Kristelerovim manevrom. Tada je došlo do oslobađanja ramena i rađanja ploda. Na rođenju plod muškog pola TT 6000 grama/60 cm, ocenjen Apgarom 1. Pristupljeno urgentnoj reanimaciji. Posle par sati beba prebačena na Dečiju hiruršku kliniku radi daljeg lečenja zbog prisutnog pneumotoraksa i frakture humerusa. Posle više dana, beba je u dobrom stanju prebačena na fizikalno-rehabilitacioni tretman. Danas je beba bez sekvela.

RD spada u jednu od najtežih, teško predvidivih i pogibeljnih akušerskih komplikacija sa velikim procentom maternalnog morbiditeta i fetalnog morbiditeta i mortaliteta. Zahteva veliku obazrivost ali i uigranost i osposobljenost kompletnog akušersko-neonatološkog tima. Liberalizacija primene carskog reza u rešavanju RD u velikom broju smanjuje nastajanje ozleda majke i deteta. Međutim, bez obzira na veoma brz razvoj perinatologije i primenu najsavremenijih dijagnostičko-terapijskih protokola pojedina pitanja iz klasičnog, praktičnog akušerstva i dalje ostaju otvorena. Acta Medica Medianae 2009; 48(2):41-43.

 

Ključne reči: makrozomija, fetus; distocija, ramena; operacije, akušerske