|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Sveto Suša

Akademska 2/1, Zemun

11000 Beograd, Srbija

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:616.61-004

 

ISPITIVANJE ČLANOVA PORODICE SA BALKANSKOM ENDEMSKOM NEFROPATIJOM U SELU MORAVAC

 

Sveto Suša1, Radomir Raičević2, Jovanka Zagorac3, Branka Mitić2 i Jelena Cvetković3

 

 

Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu 1,

Klinika za nefrologiju Kliničkog centra u Nišu2

Zdravstveni centar Aleksinac3

 

 

Selo Moravac, smešteno na levoj obali reke Južne Morave, po oboljevanju od Balkanske endemske nefropatije (BEN) poznatno je skoro pet decenija. Najviša prevalencija oboljenja zabeležana je tokom sedme i osme decenije prošlog veka, dok period nakon toga karakteriše njeno kontinuirano opadanje. Aktuelnim terenskim istraživanjima obuhvaćeno je pedeset članova porodica u kojima je bilo obolelih od BEN. Ispitivanje je podrazumevalo anamnezu, fizikalni pregled i pregled prvog jutarnjeg urina. Kod 12 (24%) ispitanika registrovane su pojedine urinarne abnormalnosti (protienurija, glicozurija, mikrohematurija, leukociturija i pozitivni nitriti). Ove osobe su potom podvrgnute dopunskom ispitivanju na Klinici za nefrologiju Kliničkog centra u Nišu koje je obuhvatilo funkcionalne i morfološke metode dijagnostike. Kod 11 (22%) ispitanika terenskim i kliničkim ispiti-vanjima verifikovana su različita bubrežna oboljenja, a BEN kod njih četvoro (jedan je dijagnostikovan ranije i od 2004. godine je na lečenju dijalizom, a troje su dijagnostikovani tokom ovih ispitivanja). Ostala oboljenja bubrega u ispitivanoj populaciji su: cistična bolest (6%), kalkuloza (4%), dijabetesna nefropatija (2%), opstruktivna nefropatija (4%) i tumor bubrega (2%). Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da i ovo istraživanje ukazuje na opadajući trend oboljevanja od BEN.

Retrospektivna studija incidence tumora gornjeg urotelijuma u Moravcu pokazuje njihovu najveću učestalost u sedmoj i osmoj deceniji prošlog veka, a potom trend opadanja, baš kao i u slučaju BEN.

Rezultati ovog istraživanja, iako ohrabruju, nameću potrebu opsežnijih terenskih istraživanja BEN u dolini Južne Morave, s obzirom na to da brojna istraživanja ukazuju na sporiju progresiju i blaži klinički tok BEN, a takođe i znatno ređu pojavu TGU (koji su često bili udruženi sa BEN), zbog čega se bolesnici ređe obraćaju zdravstvenim ustanovama, i to mahom u odmaklim stadijumima bubrežne slabosti. To bi bio jedini način da se ustanovi stvarna učestalost i raširenost ovih oboljenja na tim prostorima i da se otkriju u ranim stadijumima i tako omogući njihova adekvatna prevenca. Acta Medica Medianae 2009;48(2):5-7.

 

Ključne reči: balkanska endemska nefropatija, porodična nefropatija