|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 2, April, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Vanja Pecić

Vizantijski bulevar 120/13, Niš

Tel.: 064/2160035

E-mail: acrepus@medianis.net

 

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK:616.36-006.6:616.36-002

 

Uloga hepatitis C virusa u patogenezi hepatocelularnog carcinoma-problem savremenog čoveka

 

Vanja Pecić, Milica Nestorović, Milan Radojković i Bojan Ilić

 

 

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički Centar Niš

 

Osobe zaražene hepatitis C virusom (HCV) imaju godišnji rizik od 2%, a 7-14% je petogodišnji rizik za nastanak hepatocelularnog karcinoma (HCC), tumora čije se preživljavanje procenjuje od 4.3 do 20 meseci nakon dijagnoze. Virus hepatitisa C uzročnik je: 20% svih akutnih hepatitisa, 70% hroničnih hepatitisa, 40% slučajeva ciroze jetre, 60% slučajeva hepatocelularnog karcinoma (HCC) i 30% indikacija za transplantaciju jetre. Hepatocelularni karcinom je peti po proširenosti karcinoma u svetu, ali je vodeći uzročnik smrtnosti širom sveta i predstavlja 6% svih karcinoma. Prisutna je heterogenska distribucija HCC širom sveta. Razvija se kada nastane mutacija u ćelijskoj mašineriji koja izaziva ćeliju da se reprodukuje brže i/ili rezultuje da ćelije izbegavaju apoptozu. Trenutna istraživanja uključuju potragu za genima koji su disregulisani u HCC-u, proteinskim markerima i ostalim prediktivnim biomarkerima. Dok slična istraživanja doprinose rezultatima kod raznih drugih malignih bolesti, nadamo se da će identifikacija aberantnih gena i rezultirajućih proteina dovesti do identifikacije farmakoloških intervencija za HCC. Acta Medica Medianae 2009;48(2):32-36.

 

Ključne reči: hepatitis C virus, hepatocelularni karcinom