|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Aleksandar Veselinović
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra
Bul. dr Zorana Đinđića 48 Niš
Tel.:018 332-367
E-mail:vesaboy81@hotmail.com

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 617.7-006.4

 

 

Okularne manifestacije kod neurofibromatoze tip 1

 

 

Aleksandar Veselinović1, Dragan Veselinović1, Zoran Radovanović2, Mila Bojanović3, Vasko Bulatović1 i Marija Veselinović1

 

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Niš1
Centar za radiologiju Kliničkog centra Niš2
ORL klinika Kliničkog centra Niš3

 

Okularna fibromatoza tip 1 je autozomalno dominantna fakomatoza sa varijabilnom ekspresijom i pojavom karakterističnih promena na oku. Najčešći oftalmološki nalaz u oku je pojava karakterističnih nodusa na dužici, ali se kao udruženi nalaz opisuju i neurofibromatoza gornjeg kapka, gliomi vidnog živca, horioidalni hemartomi i kongenitalni glaukom. U radu se daje detaljan prikaz bolesnika sa neurofibromatozom tip 1, sa pojavom karakterističnih kožnih promena, zahvatanjem centralnog nervnog sistema i specifičnim promenama u oku i adneksima. Ukazuje se na značaj detaljnog oftalmološkog pregleda u otkrivanju i prepoznavanju mogućih manifestacija, kao i na kriterijume u okviru kojih se postavlja dijagnoza oftalmoloških oboljenja. Detaljno se govori i o kriterijumima za postavljanje dijagnoze neurofibromatoze tip 1, koji obuhvataju veći broj manifestacija na različitim organima. Acta Medica Medianae 2009; 48(3):38-42.

Ključne reči: neurofibromatoza tip 1, okularne manifestacije