|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Biljana Miljković-Selimović
Institut za javno zdravlje, Centar za mikrobiologiju
Bulevar dr Zorana Đinđića 50
18000 Niš, Srbija
Tel.:381 18 4226448
E-mail: biljams@eunet.rs

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 616.981.49-078

 

 

Salmonella Enteritidis - tehnike fenotipizacije i genotipizacije

 

 

Biljana Miljković-Selimović1, Tatjana Babić2, Branislava Kocić1 i Ljiljana Ristć2

 

Medicinski fakultet u Nišu1,
Institut za javno zdravlje, Niš2

 

Danas je Salmonella enterica subspecies enterica serovar Enteritidis (S. Enteritidis) jedan od najzastupljenijih serotipova uzročnika enterokolitisa. S obzirom da se metode identifikacije S. Enteritidis stalno usavršavaju, od fenotipskih metoda mogu se primeniti biotipizacija, fagotipizacija (Phage typing - PT) i rezistotipizacija. Od genotipskih metoda tipizacije na S. Enteritidis se primenjuju analiza plazmidskog profila (PP), restrikciona analiza plazmida virulencije, ribotipizacija, elektroforeza u pulsirajućem polju jednosmerne struje (Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE), insercione sekvence, lančana reakcija polimeraze (Polymerase Chain Reaction – PCR), analiza strukture slučajno odabrane sekvence DNK (Random Amplified Polymorfic DNA Analysis - RAPD). S. Enteritidis sa jedne strane ispoljava izrazito homogenu strukturu koja se manifestuje dominacijom nekoliko fagotipova, ispoljavanjem jednog plazmidskog profila u većini sojeva, postojanjem samo tri klonalne linije, kao i većim brojem elektroforetskih tipova u samo jednoj liniji dendrograma. Suočavanje sa nedovoljnom diskriminacijom tipizirajućih sistema kod S. Enteritidis upućuje nas na uvođenje novih metoda i poboljšavanje već postojećih za tipizaciju sojeva. Acta Medica Medianae 2009;48(3):31-34.

Ključne reči: Salmonella Enteritidis, tehnike tipizacije bakterija, identifikacija