|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Dragan Laušević
Institut za javno zdravlje
Ljubljanska bb Podgorica, 20000
E-mail:dragan.lausevic@ijz.mn.yu

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616.915/.916.1:615.371

 

 

PRAVOVREMENOST I NIVO OBUHVATA PRIMOVAKCINACIJOM PROTIV MALIH BOGINJA I RUBELE U CRNOJ GORI 

 

Dragan Laušević1, Branislav Tiodorović2, Božidarka Rakočević1, Vesna Medenica1, Veselinka Beatović1 i Alma Hadžifejzović1

 

Institut za javno zdravlje Podgorica1
Institut za javno zdravlje Niš2

 

 

Cilj rada bio je da se utvrdi pravovremenost i nivo obuhvata primoimunizacijom protiv malih boginja i rubele u sklopu sprovođenja programa obaveznih imunizacija u Crnoj Gori u kohorti rođenih od 01. januara do 31. decembra 2006. godine. U istraživanju je korišćena studija presjeka koja je sprovedena u periodu od oktobra do decembra 2008. godine obilaskom svih imunizacionih punktova u Crnoj Gori, tokom kojih su pregledani vakcinalni kartoni cjelokupne kohorte rođene u 2006. godini. Pravovremena primoimunizacija sa kombinovanom vakcinom protiv malih boginja, epidemijskih zaušaka i rubele MMR-om sprovedena je kod 91,4% obveznika na nivou države kao cjeline, s tim da je u sedam opština (33,3%) pravovremena primoimunizacija sprovedena kod manje od 90% obveznika, među kojima u jednoj opštini, čak, kod manje od 80% obveznika. Nakon dopunskih aktivnosti na vakcinacijama prethodno nevakcinisanih osoba, obuhvat obveznika kohorte rođene 2006. godine primoimunizacijom sa MMR-om dostigao je 96,1% na nivou Crne Gore, a u najvećem broju opština premašio je vrijednost od 95%. Ipak, i nakon dopunskih imunizacionih aktivnosti, u šest od ukupno 21 opštine (28,6%) obuhvat primovakcinacijom sa MMR iznosio je manje od zahtijevanih 95%, od čega u jednoj opštini i ispod 90%. U kohorti rođenih tokom 2006. godine pravovremena primovakcinacija sa MMR-om sprovedena je u jednoj trećini crnogorskih opština u obimu manjem od 90%. Dopunske aktivnosti na imunizaciji nevakcinisane djece iz navedene kohorte u značajnoj mjeri su podigle procenat primovakcinacije sa MMR-om. Ipak, u jednom broju opština ni nakon dopunskih imunizacionih aktivnosti nije dostignut zahtijevani primovakcinacijski obuhvat od 95%. U poređenju sa rutinskim administrativnim izvještavanjem o sprovedenim imunizacijama, istraživanja koja uključuju pregled vakcinalnih kartona nakon dopunskih imunizacionih aktivnosti daju realniju sliku o stvarnom primovakcinacijskom obuhvatu obveznika, kao i podatke o pravovremenosti sprovedenih primovakcinacija. Acta Medica Medianae 2009; 48(3):9-14.

 

Ključne reči: vakcinom preventibilne bolesti, morbili, rubela, MMR, pravovremenost vakcinacije, obuhvat primovakcinacijom, vakcinalni kartoni