|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 3, Oktobar, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Sanja Stanojević
Zdravstveni Centar ,,Toplica” Pasjačka br. 2
18400 Prokuplje
Tel: 027/ 324 000
E-mail: drsanjastanojevic@gmail.com

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 613.88-053.2+613.888

 

 

PROCENA SEKSUALNOG PONAŠANJA i UGROŽENOSTI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ADOLESCENATA

 

 

Sanja Stanojević1, Milena Veljković2 i Olivera Radulović3

 

Zdravstveni Centar ,,Toplica” 1
Dom zdravlja Niš 2
Institut za javno zdravlje Niš3

 

Adolescenti su reproduktivni potencijal društva. Očuvanje njihovog reproduktivnog zdravlja je jedan od najvećih izazova savremenog društva. Ono je ugroženo ranim započinjanjem seksualne aktivnosti, nesigurnom zaštitom od neželjene trudnoće i polno prenosivim infekcijama. Neophodno je sprovesti mere koje bi omogućile da se reproduktivno zdravlje adolescenata sačuva i unapredi. Usvajanje znanja o seksualnosti, fiziologiji reprodukcije, zaštiti od neželjene trudnoće i polnih infekcija je preduslov za formiranje ispravnih stavova iz oblasti planiranja porodice i preuzimanje odgovornosti u polnom ponašanju. Acta Medica Medianae 2009;48(3):20-24.

Ključne reči: adolescencentkinje, seksualno ponašanje, reproduktivno zdravlje, kontracepcija