|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt: Aleksandra Ž. Krstić
Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centara Srbije
e-mail: krstic_aleksandra@yahoo.com

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616.33-006.6-073

 

 

ULOGA GASTROSKOPIJE U DIJAGNOSTICI MALIGNIH BOLESTI ŽELUCA 

 

Aleksandra Ž. Krstić

 

Institut za digestivne bolesti, Klinika za gastroenterohepatologiju Kliničkog centara Srbije

 

 

Karcinom želuca je jedna od najčešćih malignih neoplazmi gastrointestinalnog trakta. Retko se nalazi kod osoba mlađih od 30 godina, oko 10% obolelih su osobe do 50 godina, srednji prosek obolevanja je između 55 i 65 godina. Češće obolevaju muškarci nego žene, u odnosu 2:1. Cilj rada bio je da se utvrdi značaj gastroskopije kao suverene metode za dijagnostiku karcinoma želuca, kao i da se utvrdi značaj pojedinih faktora (pola, makroskopskog nalaza) na dužinu preživljavanja bolesnika. Podaci su retrospektivno-prospektivni. U ovom radu je obrađivano 70 bolesnika, od kojih su svi imali dijagnostikovan karcinom ili adenokarcinom želuca, putem gastroskopije i sa patohistološkom verifikacijom. Od toga, 38 bolesnika je operisano radikalnom operacijom (totalnom ili subtotalnom gastrektomijom) sa sistemskom limfadenektomijom, kod 15 bolesnika je urađena palijativna operacija radi poboljšanja kvaliteta života a kod 15 bolesnika je urađena eksplorativna laparotomija radi postavljanja konačne dijagnoze i eventualne palijativne operacije, a dva bolesnika su umrla usled lošeg opšteg zdravstvenog stanja nakon postavljana endoskopske i patohistološke dijagnoze. Gastrokopija je suverena metoda dijagnostike karcinoma želuca, budući da je rana dijagnostika karcinoma želuca od najveće važnosti za povoljan ishod u preživljavanju ovih bolesnika. Veličina tumora, limfonodalni status, kao i patohistološki nalaz, utiču na radikalnost operativnog lečenja i udaljene metastaze. Primena radikalne linfadenektomije sa totalnom i subtotalnom gastrektomijom povećava stopu preživljavanja kod bolesnika sa karcinomom želuca. Acta Medica Medianae 2009;48(4):10-16.

 

Ključne reči: gastroskopija, karcinom želuca