|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 48, No 4, December, 2009
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Irena Mihajlović

Ul. Koste Stamenkovića 11/40

18000 Niš

e-mail: irena.mihajlovic@gmail.com

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 616-051:616.988

 

 

PROCENA ZNANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OPŠTINI RAŽANJ U VEZI SA HIV INFEKCIJOM

 

 

Irena Mihajlović1, Biljana Kocić2 i Tatjana Cagulović3

 

Dom zdravlja Ražanj1

Zdravstveni centar Kladovo2

Medicinski fakultet Niš, Niš3

 

Od kada je prvi put prepoznat pa do danas, AIDS je dostigao pandemijske razmere i postao veliki socijalno-medicinski problem. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje znanja zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zaštite u opštini Ražanj iz oblasti HIV infekcije. Istraživanje je obuhvatilo 74 zdravstvena radnika zaposlena u Domu zdravlja Ražanj. Učesnici ispitivanja bili su zdravstveni radnici svih profila. Prikupljanje podataka obavljeno je posebno konstruisanim anketnim upitnikom. Odličan odziv zdravstvenih radnika (100%) u sprovedenom istraživanju ukazuje na zainteresovanost za problematiku iz oblasti HIV-a i AIDS-a. Ispitivanje pokazuje da svaki drugi ispitanik u svakodnevnom radu dolazi u direktni kontakt sa krvlju i drugim telesnim tečnostima bolesnika ali i da postoji insuficijentno znanje u različitim aspektima HIV infekcije. Svega tri petine zdravstvenih radnika ima srednji nivo znanja. Samoprocena sopstvenog znanja potvrđuje da su ispitanici svesni toga da imaju nedovoljno znanja iz ove oblasti (srednja ocena: 3,140,85). Visok procenat (85,1%) zdravstvenih radnika nikada nije imalo edukaciju iz oblasti HIV-a i AIDS-a. Zaključuje se da je znanje zdravstvenih radnika u DZ Ražanj nedovoljno u različitim aspektima HIV infekcije, kao i da nedostaje edukacija iz oblasti HIV/AIDS problematike. Acta Medica Medianae 2009;48(4):32-39.

Ključne reči: znanje, zdravstveni radnici, HIV infekcija