|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Jovica Jovanović

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš Vojislava Ilića bb

18000 Niš

E-mail: drjovicajovanovic@yahoo.com

 

 

 

 

 

Pregledni rad
UDK: 614.875:537.8

 

 

ŠTETNI EFEKTI ELEKTROMAGNETNIH POLJA EKSTREMNO NISKIH FREKFENCIJA 

Jovica Jovanović1, Boris Đinđić2, Dušan Sokolović3, Dejan Krstić4, Dejan Petković4, Petar Babović1 i Ivana  Marković5

 

                        Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš1

                        Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu2

                        Institut za biohemiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu3

                        Katedra za elektromagnetna zračenja, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu4

                        Centar za radiologiju, Klinički centar Niš5

 

 

U životnoj i radnoj sredini, pored stalno prisutnog Zemljinog atmosferskog i magnetnog polja, često postoji veoma jako niskofrekventno elektromagnetno polje koje stvaraju energetska postrojenja, aparati na radnom mestu i domaćinstvu, sredstva javnog saobraćaja, radio i televizijski predajnici i aparati i video terminali. U blizini dalekovoda, provodnika visokog i srednjeg napona, u podstanicama i u industriji prisutna su elektromagnetna polja niskih frekvencija (30-300 Hz). Veliki broj osoba koje rade na opsluživanju ovih postrojenja i uređaja profesionalno je izložen ovakvim poljima. U izvesnoj meri može biti izloženo i stanovništvo koje živi i boravi u blizini dalekovoda i transformatora i pri upotrebi električnih aparata u domaćinstvima.

Prema rezultatima savremenih epidemioloških istraživanja uticaj ovakvih niskofrekventnih elektromagnetnih polja uglavnom su nepoželjni i štetni po zdravlje. Upozorava se na češću pojavu malignih oboljenja, psihičkih poremećaja, oštećenja genetskog materijala, kardiovaskularnog, nervnog, hematopoetskog sistema, metabolizma i pojavu spontanih pobačaja u eksponovanoj populaciji.

Ukazuje se na potrebu daljih istraživanja bioloških efekata ovog zračenja u cilju donošenja jedinstvenih standarda o maksimalno dozvoljenim dozama ekspozicije i zakonskih propisa kojima će se regulisati boravak u zonama sa većim dozama ovog zračenja i izgradnja novih industrijskih postrojenja i stambenih zona. Acta Medica Medianae 2010;49(1):54-58.

 

Ključne reči: elektromagnetno polje, maligne bolesti, kardiovaskularni sistem, hematopoetski sistem, metabolizam