|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Ljiljana Petrović

Zavod za javno zdravlje

Klinička mikrobiologija

35230 Ćuprija

E-mail:higijena@zzjzcuprija.com

 

 

 

 

 

 

Originalni rad
UDK: 579.63:616-078

 

 

UČESTALOST METICILIN-REZISTENTNIH STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) SOJEVA KOD ZDRAVIH KLICONOŠA U POMORAVSKOM OKRUGU

 

Ljiljana Petrović Jeremić

 

                        Zavod za javno zdravlje, Klinička mikrobiologija, Ćuprija

 

 

Staphylococcus aureus je čest uzrok infekcija u bolnici, ali i van nje. Njegova rastuća rezistencija na beta-laktamske i druge antibiotike otežava lečenje, a učestalost stafilo-koknog kliconoštva kod zdravih ljudi, koji mogu biti izvor zaraze, kao i udeo MRSA među njima bili su cilj ovog rada.

Ispitano je 5776 briseva grla i nosa poreklom od zdravih odraslih ljudi u mikrobiološkoj laboratoriji Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) Ćuprija. Izolati su identifikovani testom koagulaze u epruveti i pomoću manitol slanog agara sa tabletom novobiocina. Detekcija meticilin rezistentnog Staphylococcusa aureusa (MRSA) vršena ja disk-difuzionom metodom sa tabletom cefoksitina (30 mcg).

Prevalenca nazalne MRSA kolonizacije iznosila je 3,63%, a 4,29% ispitivanih bili su nosioci S. aureusa.

Dobijene vrednosti u ovom radu u skladu su sa podacima u drugim zemljama Evrope. Prevalenca meticilin-rezistentnog Staphylococcusa aureusa među kliconošama je niska, pa su lečenje do obeskličenja i sprovođenje mera za sprečavanje širenja infekcije neophodni da bi tako i ostalo. Acta Medica Medianae 2010;49(1):33-36.

 

Ključne reči: stafilokok, nazalno kliconoštvo, MRSA