|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Rade R. Babić

Institut za radiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar Zorana Djindjića br. 48

18000 Niš, Srbija

E-mail:gordanasb@nadlanu.com

 

 

 

 

 

 

Iz istorije medicine
UDK: 61-05:615:849

 

 

MARIA SKLODOVSKA KIRI (1867-1934) - CONTRIBUTION TO WAR RADIOLOGY DEVELOPMENT

 

Rade R. Babić i Gordana Stanković Babić

  

                        Centar za radiologiju, Klinički Centar Niš

                       

 

 

Marija Sklodovska Kiri rođena je 7.novembra 1867. godine u Varšavi (Poljska). U starosti se razbolela od perniciozne anemije. Život joj se ugasio 4. juna 1934. godine. Sahranjena je uz sve državne počasti u Panteonu. Marija Sklodovska Kiri je dala novu reč - radioaktivnost. Za vreme Prvog svetskog rata, Marija Sklodovska Kiri radila je na stvaranju mobilne sale sa X-zracima, tj. stvarala je pokretna "radiološka kola". Marija Sklodovska Kiri je pokazala i u praksi primenila kako da se u automobil instalira rendgen aparat i kako da se dinamo, koji pokreće automobil, iskoristi za proizvodnju električne struje za rad rendgen aparata. Na tom poslu Marija Sklodovska Kiri je opremila 20 kola sa pokretnom radiološkom laboratorijom i obučila 150 lica da na njima radi. Marija Sklodovska Kiri uvela je u vojnu medicinu nešto sasvim novo – mobilnu radiološku dijagnostiku, tj. ratnu radiologiju, a sa otkrivanjem radioaktivnih elemenata došlo je do razvoja nove medicinske discipline – radioterapije. Acta Medica Medianae 2010;49(1):70-72.

 

Ključne reči: Marija Sklodovska Kiri, radiologija, X-zraci, radioterapija