|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Suzana Branković

Institut za fiziologiju

Medicinskog fakulteta

Bulevar dr Zorana Đinđića 81 18000 Niš, Srbija

E-mail: brankovic.suzana@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 613.26:615.322

 

 

HIPOTENZIVNI I KARDIOINHIBITORNI EFEKTI VODENOG I ETANOLNOG EKSTRAKTA CELERA (APIUM GRAVEOLENS) 

Suzana Branković1, Dušanka Kitić2, Mirjana Radenković1, Slavimir Veljković1, Milica Kostić2, Bojana Miladinović2 i Dragana Pavlović2

 

                        Institut za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu1

                        Integrisane akademske studije farmacije Medicinskog fakulteta u Nišu2

 

Ispitivani su efekti vodenog i etanolnog ekstrakta celera (Apium graveolens L., Apiaceae) na srednjem arterijskom krvnom pritisku anesteziranih kunića i kontraktilnosti izolovanih pretkomora pacova.

U studiji su korišćeni kunići i Wistar pacovi. Efekti ekstrakata A. graveolens (0.5-15 mg/kg) na arterijskom krvnom pritisku registrovani su direktnom metodom u karotidnoj arteriji. Izolovane pretkomore pacova postavljane su u kupatilo za izolovane organe. Adaptacija preparata je iznosila 30 min, nakon čega su primenjivani ekstrakti A. graveolens (0.02-0.75 mg/ml).

Kod anesteziranih kunića, intravenozna primena vodenog ekstrakta A. graveolens u dozi 15 mg/kg uzrokovala je manje hipotenzivne efekte (14.352.94%), dok je etanolni ekstrakt iste koncentracije izazvao veće snižavanje arterijskog krvnog pritiska (45.7910.86%). Hipotenzivni efekti A. graveolens su delimično blokirani atropinom (0.3 mg/kg), neselektivnim antagonistom muskarinskih receptora. Kod izolovanih pretkomora pacova vodeni i etanolni ekstrakti ove biljne vrste su izazvali negativne hronotropne i inotropne efekte. Vodeni ekstrakt celera (koncentracije 0.75mg/ml) je umanjio frekvenciju kontrakcija pretkomora za 12.882.74%, a amplitudu kontrakcija za 8.730.89%. Etanolni ekstrakt A. graveolens (koncentracije 0.75mg/ml) je inhibisao frekvenciju kontrakcija pretkomora za 34.265.69%, a amplitudu kontrakcija za 25.403.61%. Primenom atropina (1μM), efekti ekstrakata celera su delimično umanjeni. Etanolni ekstrakt celera, u odnosu na vodeni ekstrakt, izazivao je statistički značajno veće hipotenzivne i kardio-depresivne efekte (p<0.05).

Dobijeni rezultati su pokazali da su vodeni i etanolni ekstrakti A. graveolens izazvali hipotenzivne, negativne inotropne i hronotropne efekte, koji su se verovatno delimično ostvarili posredstvom muskarinskih receptora. U odnosu na vodeni ekstrakt, etanolni ekstrakt A. graveolens je uzrokovao statistički značajno veće hipotenzivne i kardio-inhibitorne efekte. Acta Medica Medianae 2010;49(1):13-16

.

 Ključne reči: celer, ekstrakt, krvni pritisak, izolovane pretkomore