|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt: Danica Marković
Medicinski fakultet, Univerzitet,
Bul. dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija
E-mail: bobi@ptt.rs

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:  611.01

 

 

HRONOLOGIJA RAZVOJA ANATOMSKIH MODELA

 

Danica Marković i Bojana Marković - Živković

 
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

 

Istorija anatomije je prepuna podataka o neprestanoj borbi između naučnika koji su se borili da svoja istraživanja vrše disekcijom kadavera i celokupnog društva vođenog verskim načelima. Promene u društvu i crkvenoj organizaciji, zavisno od vere i područja, veoma su često to pravo uskraćivale a čak i kada je to bilo dozvoljeno, javljao se manjak legalno obezbeđenih kadavera, tako da su uvek postojale potrebe za adekvatnom zamenom. Naizgled, za istoriju medicine nedovoljno važni, anatomski modeli su služili za obrazovanje generacija u presudnim trenucima i za održanje neprekidne niti naučnog istraživanja u oblasti anatomije kao bazične grane medicine. Acta Medica Medianae 2010;49(2):56-62.

 

Ključne reči: anatomija, istorija, anatomski modeli