|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt: Snežana Tešić-Rajković
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Klinički centar
Bul. dr Zorana Đinđića 48 Niš
E-mail: snezanatesic@yahoo.com

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:  616.37-002.1:616.37-003.4-073

 

 

PSEUDOCISTA PANKREASA KAO KOMPLIKACIJA AKUTNOG ALKOHOLNOG PANKREATITISA – PRIKAZ bolesnika

 

Snežana Tešić-Rajković1, Biljana Radovanović-Dinić1 i Miroslav Stojanović2

 
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra u Nišu1
Hirurška klinika Kliničkog centra u Nišu2

 

Pankreasne pseudociste su lokalizovane tečne kolekcije ograđene fibrinskim zidom, koje nastaju kao rezultat akutnog ili hroničnog pankreatitisa, traume pankreasa ili opstrukcije pankreasnog kanala. Tokom evolucije pseudociste pankreasa može nastati akutna komplikacija u vidu rupture pseudociste. Osnovne dijagnostičke procedure koje omogućavaju vizualizaciju pseudociste jesu ultrasonografski pregled abdomena i kompjuterizovana tomografija. Radom se ilustruje klinička, ultrasonografska i CT slika pseudociste pankreasa kod 41-godišnjeg bolesnika sa pankreatitisom alkoholne geneze. Acta Medica Medianae 2010;49(2):44-47.

 

Ključne reči: pankreatitis, pseudocista pankreasa, ultrasonografija abdomena, kompjuterizovana tomografija