|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt: Suzana Krstić
Medicinski fakultet,
Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš
E-mail: suzana@medfak.ni.ac.rs

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:  681.3.06:378.147:378.661

 

 

PRIMENA IT ZA PRAĆENJE KVALITETA NASTAVE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

 

Suzana Krstić1 i Dejan Krstić2

 
Računarski centar, Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu1
Katedra za elektromagnetna zračenja, Fakultet zaštite na radu, Niš2

 

U svetu ali i u Evropskoj uniji postoji niz heterogenih IT rešenja koja predstavljaju IT podršku za unapređenje nastave, nastavno-istraživačkog rada i upravljanje akademskim institucijama koje se bave obrazovanjem. Međutim, ova rešenja su svuda prilagođena pravilima i propisima koje država propisuje. Zbog velike specifičnosti rada obrazovnih institucija puno se radi na rešavanju ovih problema. Takva rešenja trpe mnogo modifikacija za vreme svog postojanja. U ovom radu predstavljen je softver za praćenje i kontrolu kvaliteta rada visokoškolske ustanove, implementiran na Medicinskom fakultetu u Nišu. Realizovano programsko rešenje sadrži niz modula koji su potrebni za svakodnevno funkcionisanje i međusobnu razmenu podataka preko Interneta a koji su prilagođeni potrebama visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i to, pre svega, za grupaciju medicinskih fakulteta. Acta Medica Medianae 2010;49(2):39-43.

 

Ključne reči: kontrola kvaliteta, IT, informacione tehnologije, OLAP