|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt: Tomislav Kostić
Klinika za kardiologiju, Klinički centar
Odeljenje invazivne dijagnostike i pejsmejkera
E-mail: tkostic1977@gmail.com

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:  616.124-001-06:615.817

 

 

PERFORACIJA DESNE KOMORE AKTIVNOM ELEKTRODOM STALNOG PEJSMEJKERA-PRIKAZ BOLESNIKA

 

Tomislav Kostić1, Zoran Perišić1, Dragan Milić2, Svetlana Apostolović1, Sonja Šalinger Martinović1, Miloje Tomašević3, Milan Živković1 i Nenad Božinović1

 
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Niš1
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički centar Niš2
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije3

 

Perforacija desne komore je retka komplikacija implantacije stalnog pejsmejkera. Mi smo prikazali slučaj žene stare 61 godinu sa sick sinus sindromom kojoj je ugrađen stalni dvokomorni pejsmejker. Perforacija desne komore aktivnom ventrikularnom elektrodom dijagnostikovana je 5 dana nakon ugradnje. Standardni elektrokardiogram uz savremene dijagnostičke metode, kao što je multislice skener grudnog koša, neophodni su u detekciji ove retke komplikacije ugradnje pejsmejkera. Acta Medica Medianae 2010;49(2):48-50.

 

Ključne reči: aktivna elektroda, stalni pejsmejker, perforacija miokarda