| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |

 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Perić

Klinika za otorinolaringologiju

Odeljenje rinologije

Vojnomedicinska akademija Crnotravska 17

11040 Beograd, Srbija

E-mail:alexneta@sezampro.rs

Originalan rad
UDK: 616.211-006.5-07:57.083.32

  

Uticaj alergija na nivo citokina u nosnom sekretu kod bolesnika sa nosnim polipima

 Aleksandar Perić1, Danilo Vojvodić2 i Olivera Miljanović3

 

 

                          Klinika za otorinolaringologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija1

                          Institut za medicinska istraživanja, Odeljenje kliničke imunologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija2

                          Centar za genetiku i imunologiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora3

 

 

Koncentracije citokina u nosnom sekretu odražavaju stanje zapaljenja nosne sluzokože.

Cilj rada bio je uporediti koncentracije citokina u nosnom sekretu kod alergičnih i nealergičnih bolesnika sa nosnom polipozom (NP).

Tridesetoro obolelih od NP (13-oro atopičnih i 17-oro neatopičnih) uključeno je u ovu studiju. Uzorci sekreta uzeti su iz nosne duplje kod svih 30-oro bolesnika. Koncen-tracije TNF-α, TNF-β, IL-1β, IL-2, IL-12, IFN-γ, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 i IL-8 merene su u nosnom sekretu korišćenjem komercijalnog flow-citometrijskog kita.

Pronađene su statistički značajno više koncentracije IL-4 (p<0,01), IL-5 (p<0,05), IL-6 (p<0,05) i TNF-β (p<0,05) kod alergičnih bolesnika sa NP u odnosu na nealergične.

Neatopični i atopični polipi imaju različit imunološki tok. Acta Medica Medianae 2010;49(3):40-44.

 

Ključne reči: alergija, citokini, nosni polipi