| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |

  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ivana Damnjanović

Zdravstvena ustanova Apoteka Remedia, Niš

Bulevar Nemanjića 76/34, Niš

E-mail: ivanadedovic@bankerinter.net

Pregledni rad
UDK: 615.322:547.9 

 

Savremeni aspekti upotrebe Valerianae Officinalis

 

 

 Ivana Damnjanović, Dušanka Kitić, Snežana Zlatković-Guberinić, Jovana Milosavljević i Irena Conić4

 

 

                        Zdravstvena ustanova Apoteka Remedia, Niš1

                        Katedra za farmakognoziju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu 2

                        Apoteka Filly farm, Niš3

                        Klinika za onkologiju Kliničkog centra u Nišu4

 

 

Upotreba bilja u lečenju vodi poreklo iz daleke prošlosti. Veština lečenja biljem razvijala se kod svih naroda i sačuvala se negde više, negde manje  kao tradicionalna ili narodna terapija, popularno nazvana narodna medicina, sve do danas.

Valeriana officinalis, koja se uspešno vekovima upotrebljavala u tradicionalnoj terapiji, prihvaćena je i predstavlja važnu lekovitu sirovinu u savremenoj medicini.

S obzirom da za kliničke efekte nije zadužena samo jedna hemijska komponenta, mnogi naučnici zaključuju da je kombinacija sastojaka valeriane zadužena za njeno delovanje. Osušeni koren i rizom Valerianae officinalis u vidu različitih farmaceutskih formulacija ostvaruje antioksidativnu, citoprotektivnu i neuroprotektivnu aktivnost.

Farmaceutski preparati korena i rizoma valeriane imaju višestruku ulogu u lečenju  poremećaja na nivou kardiovaskularnog, gastrointestinalnog i centralnog nervnog sistema. Acta Medica Medianae 2010;49(3):65-70.

 

Ključne reči: Valeriana officinalis, upotreba, delovanje, klinički efekti