| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |   
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Predrag Grubor

Traumatološka Klinika KBC Banja Luka

Ul. Z. Korde br. 1. 78 000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

E-mail: predraggrubor@ gmail. com

 

 

 

 

Originalan rad
UDK:
616.718.4-001.5-089.28:616-053.9

 

 

IZBOR METODE LIJEČENJA PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA

Predrag Grubor1, Mithat Asotić2 i Milan Grubor3

                      Traumatološka Klinika KBC Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina1

                      JU Bolnica Travnik, Travnik, Bosna i Hercegovina2

                      Medicinski fakultet u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina3

 

 

 

Od svih povreda butne kosti, najviše hirurških, medicinskih i ekonomskih problema stvaraju prelomi vrata butne kosti.

Ciljevi ovog istraživanja bili su da se u okviru ispitivanog uzorka utvrde prednosti liječenja  preloma  vrata  butne  kosti  primarnom  protezom.

Ispitivanje je sprovedeno na 102 bolesnika. Praćeni su sledeći parametri: radiografska obrada, BMD, vrijeme preloma, prijema i hirurškog  liječenja,  preoperativne i postoperativne  komplikacije itd.

Prosječna starost  ispitanika je  86,2  godine. Klasifikacija  PVBK (prelom vrata butne kosti) izvršena je po Gardenu. U analiziranoj grupi bilo je: tip I preloma vrata butne kosti 0%, tip II 5,88% , tip III  50,98% i tip IV 43,14%. Vrijeme od povrede do operacije iznosi 3,9 dana, hronična oboljenja imalo je 50% ispitanika. Prelomi su liječeni internom fiksacijom, Müler-ovom  pločom 22,54%, zavrtnjima 2,94% i endoprotezama: parcijalna endoproteza Austin Moor 50,98%, totalna cementna endoproteza kod 4,9% i totalna bescementna proteza kod 14,7% ispitanika. Opšta inhalaciona anestezija korišćena je u 37,25% a spinalna 64,75% ispitanika. Komplikacije je imalo 31,37% bolesnika. Statistički su značajne razlike u vremenu vertikalizacije i punog oslonca kod operisanih sa  endo-protezom u odnosu na internu fiksaciju.

Kod slabije fizički aktivnih starijih bolesnika, sekundarne operacije mogu biti izbjegnute primarnom artroplastikom. Kod dislociranih preloma postoji veliki rizik za nastanak nekroze glave butne  kosti i pseudoartoze. Kod bolesnika koji su mlađi od 65 godina, koji mogu izdržati sekundarnu operaciju u slučaju neuspjeha, izbor liječenja je interna  fiksacija.

Bolesnike starije od 65 godina treba tretirati primarnom artroplastikom radi izbjega-vanja sekundarne operacije. Acta Medica Medianae 2010;49(3):5-10.

 

Ključne reči: prelom vrata butne kosti, liječenje, interna fiksacija, primarna artroplastika