| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 


 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nirmala Jaget Lakkawar

Ishwaryam Appartments, Plot No 71,72

II Main road, Moogambigai Nagar

Nainarmandapam

Pondicherry- 605004, India

E-mail: drnirmalajaget@yahoo.com

 

Prikaz bolesnika
UDK: 618.4:618.19-006.5

 

 

EKTOPIČNO TKIVO DOJKE U AKSILI KOD ŽENE U PUERPERIJUMU – PRIKAZ SLUČAJA

 

Nirmala Jaget Lakkawar, Gayathri Maran, Suguna Srinivasan i Thirupurasundari Rangaswamy

 

 

                Department of Obstetrics & Gynaecology Aarupadai Veedu Medical College & Hospital Kirumampakkam

                Puducherry-607402, India 

 

 

Ektopično tkivo dojke (ETD) se javlja retko u obliku rezidualnog tkiva koje nastaje u toku normalnog embrionskog razvoja kod 2-6% ženske populacije. ETD može da se javi bilo gde duž embrionske mamarne linije, prvenstveno u aksilarnoj regiji. ETD može da se sastoji od pojedinačnih ili svih komponenti dojke i može biti funkcionalno ili nefunkcionalno. Razvoj ovog tkiva je uslovljen hormonima, a tkivo je slično normalnom tkivu dojke. ETD predstavlja asimptomatičnu masu i može biti veliki izazov u dijagnostici u odsustvu areole i bradavice. Identifikacija i razlikovanje ETD od ostalih patologija dojke u ovoj regiji, kako benignih tako i malignih, od suštinske je važnosti za određivanje adekvatnog tretmana. U većini slučajeva ove lezije su asimptomatične i ne zahtevaju nikavu intervenciju osim ako ne izazivaju tegobe. U ovom prikazu predstavljen je slučaj ektopičnog tkiva dojke u aksili kod dvadesetčetvorogodišnje Indijke koja je prvorotka. Značaj FNAC kao dijagnostičkog sredstva kod suspektnih slučajeva polimastije bez areole/bradavice i konzervativnog pristupa kroz redovne kontrole zbog lečenja potvrđenog benignog ektopičnog tkiva dojke su razjašnjeni. Acta Medica Medianae 2010;49(4):45-48.

 

Key words: ektopično tkivo dojke, aksila, konzervativno lečenje