| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Radoje Jevtić

ETŠ „Nikola Tesla“

Aleksandra Medvedeva 18

18000 Niš. Srbija

E-mail: milan.jvtc@gmail.com

 

Originalni rad
UDK: 621.395:614.875

 

 

PROBLEM KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA KOD DECE OD 7 DO 10 GODINA

 

Vanja Ničković1, Dragana Jevtić2, Radoje Jevtić3 i Jovan Ničković3

 

 

                         Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija1

                         Osnovna škola “Ćele Kula“, Niš, Srbija2

                         Elektrotehnička škola “Nikola Tesla“, Niš3

 

 

Veliki porast upotrebe mobilnih telefona u poslednjih nekoliko godina od strane dece dovodi do povećanog izlaganja elektromagnetnom zračenju koje mobilni telefoni emituju na dečiju glavu. Neophodno je utvrditi zdravstveni rizik od upotrebe mobilnih telefona na decu. Iz tog razloga, potrebno je sagledati neke bitne aspekte korišćenja mobilnih telefona od strane dece, kao što su prosečno vreme trajanja jednog razgovora, ukupno vreme trajanja svih razgovora u toku jednog dana i broj poslatih poruka u toku jednog dana, kao i broj dece koja koriste mobilni telefon. U radu su prikazani rezultati trogodišnjeg ispitivanja sprovedenog na uzorku od 120 ispitanika-deteta u razdoblju od I do IV razreda Osnovne škole „Ćele Kula“ vezani za navedene aspekte. Acta Medica Medianae 2010,49(4):36-38.

                        Ključne reči: mobilni telefon, istraživanje, deca