| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, December, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Zoran Bojanić Institut za farmakologiju

Medicinskog fakulteta u Nišu

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš

E-mail: bojaniczoran@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Original article
UDC: 616.5-002.52:615.356

 

 

Effects of methylprednisolone and vitamin C therapy on malondialdehyde level in patients with systemic lupus erythematodes

 Zoran Bojanić1, Jelena Vujović2, Vladmila Bojanić3, Dragana Stokanović1, Novica Bojanić4, Dijana Mušović3 and Nataša Đinđić4

 

                        Institute of Pharmacology, Faculty of Medicine in Niš1

                        Institute of Rheumatology, Clinical Center of Serbia in Belgrade2

                        Institute of Pathophysiology, Faculty of Medicine in Niš3

                        Faculty of Medicine, University of Niš4

 

           

Naši rezultati ukazuju da oksidativni produkti lipidne peroksidacije imaju značajnu ulogu u nastanku i hroničnom toku sistemskog lupus eritematodesa. Ćelijsko oštećenje izazvano kiseoničnim radikalima nastalim zbog intenzivne lipidne peroksidacije i smanjene antioksidantne zaštite može biti zaustavljeno kortikosteroidnim lekom. Terapija kortikosteroidom je jedna od mogućnosti za bolesnike koji imaju zapaljensku autoimunu bolest. Na taj način se omogućava velikom broju bolesnika da izbegnu nastanak najtežih štetnih efekata tih autoimunih bolesti (bubrežna insuficijencija, ankiloza, prevremena ateroskleroza). Primena vitamina C ne pojačava efekat smanjenja koncentracije MDA kod bolesnika sa SLE koji se leče metilprednizolonom. Acta Medica Medianae 2010;49(4):10-15.

 

Key words: malondialdehyde, oxidative stress, methylprednisolone, vitamin C, lupus erythematodes