| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Janković

Klinika za kožne i polne bolesti

Klinički centar Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: jakesnage@yahoo.com

Originalni rad
UDK: 616.5:004.738.5

  

Procena validnosti kliničke dijagnoze “Store and Forward” metodom teledermatologije

 

Zoran Vručinić1, Aleksandar Janković2, Milan Miladinović3, Đorđe Gocev4, Petar Bojanić5

 i Radivoj Kačarević5

 

 

                    Klinički centar Banja Luka1

                    Klinika za kožne i polne bolesti, Klinički centar Niš2

                    Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet u Prištini3

                    Klinika za kožne i polne bolest, KC Skoplje4

                    Zdravstveni centar Kruševac5

 

 

            Teledermatologija se definiše kao praktična dermatologija koja koristi adekvatna sredstva elektronske komunikacije i informacione tehnologije. U teledermatologiji je najzastupljenija i najekonomičnija tzv. "store and forward" (SF) metoda. SF metoda uobičajeno koristi digitalne fotografije i anamnezu, koje se dostavljaju preko Interneta i namenjene su za konsultaciju sa  dermatologom koji je prostorno udaljen.

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje stepena dijagnostičke preciznosti i dijagnostičke saglasnosti, dijagnoza koje su određivane na pregledu u realnom vremenu i dijagnoza koje su postavljane metodom teledermatologije u različitim konsultativnim centrima. Materijal za procenu kliničke dijagnoze predstavlja 300 digitalnih fotografija 100 dermatoloških oboljenja. Od ukupno 100 dijagnoza koje su poslate na teledermatološku evaluaciju, 4 konsultativna teledermatološka centra je postavilo ukupno 321 tačnu dijagnozu. Dobijene vrednosti dijagnostičkih saglasnosti svih teledermatologa ponaosob u odnosu na primarnu kliničku dijagnozu imaju statistički značaj i mogu se prihvatiti kao merilo validnosti korišćene metode. Acta Medica Medianae 2010;49(4):23-30.

 

Ključne reči: teledermatologija, "store and forward" (SF) metoda