| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Zvonko Radosavljević

Ul. Nemanjina bb 38218

Leposavić

E-mail: radosavljeviczvonko@gmail.com

Prikaz bolesnika
UDK: 618.19-006.5-089

 

 

Juvenilni džinovski fibroadenom dojke – prikaz bolesnika

 

             Zvonko Radosavljević, Zlatan Elek i Saša Dimić

 

 

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

 

Fibroadenom dojke je mešoviti fibroepitelni benigni tumor dojke koji nastaje proliferacijom epitela i fibrovaskularne strome. Čini 7% svih nodularnih promena dojke. Najčešće se javljaja kod žena u periodu od 30 do 40 godina. Tumor se pojavljuje kao pojedinačna promena veličine 1-10cm, okruglog je ili ovalnog oblika. Njegova glavna odlika je da poseduje kapsulu od vezivnog tkiva koja ne dozvoljava nekontrolisano prodiranje ćelija tumora u okolno tkivo. U radu je prikazana bolesnica stara 9 godina sa tumoroznom promenom koja se nalazila u levoj dojci. Bolesnica navodi da je prvi put promenu primetila tri meseca pre javljanja lekaru. Bolesnica je adekvatno preoperativno pripremljena i operisana u uslovima opšte endotrahealne anestezije. Hirurška intervencija se sastojala u ekstirpaciji tumora do u zdravo tkivo. Juvenilni džinovski fibroadenom je raritet u kliničkoj praksi u ovom uzrastu. Lečenje je hirurško i sastoji se u potpunoj ekstirpaciji tumora. Opisani su i slučajevi gde je došlo do maligne alteracije tumora. Acta Medica Medianae 2010;49(4):49-51.

 

Ključne reči: fibroadenom, dojka, ekstirpacija