| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Knežević

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

Klinički centar Vojvodine

Hajduk Veljkova 1-3, Novi Sad

E-mail: aknezevic@neobee.net

Prikaz bolesnika
UDK: 616.348-006:616.36-008.5-073

doi:10.5633/amm.2011.0108s

 

 

 

 

PALIJATIVNO ENDOSKOPSKO REŠAVANJE METASTATSKOG KOLOREKTALNOG KARCINOMA U ŽUČNIM VODOVIMA

 

 

 

Aleksandar Knežević1, Dragomir Damjanov1, Ivan Jovanović2 i Violeta Knežević3

 

 

                       Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija1

                       Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija2

                       Klinika za nefrologiju i imunologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija3

 

 

 Karcinom debelog creva vrlo često stvara metastaze u jetri. Metastatske promene karcinoma debelog creva retko izazivaju opstruktivnu žuticu.

Žena stara 77 godina, primljena je pod kliničkom slikom ikterusa i recidivnog holangitisa. Četiri godine pre prijema operisana je zbog adenokarcinoma sigmoidnog kolona. Nakon godinu dana, zbog metastaza u jetri učinjena je i leva hepatektomija. Nakon dve godine, zbog pojave ekstrahepatalne bilijarne opstrukcije urađena je holedohotomija i postavljen bilijarni stent. Za pet meseci dolazi do razvoja purulentnog holangitisa, te je stent uklonjen i urađena holedohoduodenoanastomoza. Zbog ponovno nastalog ikterusa i holangitisa urađena je endoskopska retrogradna holangiopankreato-grafija i dijagnostikovan metastatski adenokarcinom žučnog voda. S obzirom na proširenost bolesti odlučili smo se za palijativno lečenje implantacijom endoskopske bilijarne endoproteze.

Kod pojave ikterusa ili holangitisa bolesnika sa metastatskom bolešću kolorektalnog karcinoma trebalo bi razmotriti više mogućnosti uzroka opstrukcije i primeniti moguće metode lečenja, od kojih poseban značaj ima endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija. Acta Medica Medianae 2011;50(1):44-46.

 

Ključne reči: opstruktivna žutica, karcinom debelog creva, endoskopska retrogradna holangiopankreatografija