| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Marimuthu Karthikeyan

Odsek za farmakologiju, Al Shifa farmaceutski fakultet,

Poonthavanam, Kizhattur, Perintalmanna, Malappuram, India

E-mail: karthikeyanpgt@gmail.com

 

 

Originalan rad
UDK:578.7(540)

doi:10.5633/amm.2011.0103

 

 

Studija o Pojavi bolesti izazvane Chikungunya virusom u Palakkad-u, Indija

 Marimuthu Karthikeyan i Meenakshi K. Deepa

 

                        Odsek za farmakologiju, Al Shifa farmaceutski fakultet, Poonthavanam, Kizhattur (PO), Perintalmanna, Malappuram,

                        Kerala State, India1

                        Odsek za farmakologiju,, Nehru farmaceutski fakultet, Pambady,Triruvilwamala, Thrissur District, Kerala State, India2

 

 

Studija je pratila pojavu chikungunya groznice u selu Kalpathy, okrug Palakkad, koje je bilo umereno zahvaćeno. Cilj istraživanja bio je razumevanje prirode i obima pojave Chikungunya groznice, njenih kliničkih znakova i simptomatologije.

Ispitivan je ukupan broj od 107 slučajeva od vrata do vrata na 6 različitih lokacija u selu Kalpathy u okrugu Palakkad. Istorija bolesti, klinički znaci i simptomi slučaja Chikungunya-e  bili su beleženi. Beleženi znaci i simptomi bili su: povišena temperatura, jeza, artralgija, bol u očima, glavobolja, otok, osip, ulceracije usne duplje, svrab, mijalgija, upala grla, gađenje, mučnina, povraćanje, dijareja, bol u vratu, hipotenzija, dermatitis, vrtoglavica i hiperpigmentacija.

Glavni simptomi bili su povišena temperatura (100%), artralgija (85.04%), povraćanje (32.71%), otok (30.84%), mijalgija (28.97%) i jeza (28.03%). Značajne razlike zapažene su u sledećim simptomima,kao što su bolovi u očima (6.54%),  bolovi u leđima (20.56%), glavobolja (19.62%), osip (13.08%), ulceracije usne duplje (1.82%), svrab (14.01%), hiperpigmentacija (1.89%), upala grla (9.34%), gađenje (16.84%), diareja (2.82%) i vrtoglavica (3.73%). Chikungunya se u ozbiljnijem obliku javljala u starosnoj grupi (>35 godina) a gore pomenuti simptomi su se ređe pojavljivali u starosnoj grupi (<30 godina) u poređenju sa starosnom grupom iznad.

Pronađeno je da je Chikugunya glavna vektorski prenosiva bolest u državi Kerala. Glavni klinički simptomi kod obolelih bili su povišena temperatura, jeza, mijalgija, povarćanje, otok i artralgija. Otoci, mijalgija i artralgija produženo su trajali (>6 meseci). Acta Medica Medianae 2011;50(1):17-21.

 

Ključne reči: Chikugunya, simptomi, Palakkad, Indija