| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Janković

Klinika za kožne i polne bolesti

Klinički centar Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: jakesnage@yahoo.com

Preliminarno obaveštenje

 

UDC:616.147.3-007.64-085:615.89

  doi:10.5633/amm.2011.0207  

 

Utvrđivanje terapijskih efekata preparata na bazi lekovitog bilja u lečenju venskih ulkusa nogu: pilot studija

 

Ivana Binić1, Aleksandar Janković1, Milan Miladinović2, Đorđe Gocev3,

Dimitrije Janković4 i Zoran Vrućinić5

 

Klinika za kožne i polne bolesti, Klinički centar Niš, Srbija1

Medicinski fakultet u Prištini, Srbija2

Klinika za kožne i polne bolesti, Klinički centar Skopje, Republika Macedonia3

Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija4

Klinički centar Banja Luka, Bosna i Hercegovina5   

 

 

            Venske ulceracije nogu predstavljaju značajan problem zdravstvene zaštite koji se stalno uvećava sa povećanjem broja starijih bolesnika. Za lečenje venskih ulkusa nogu dostupan je veliki broj terapijskih modaliteta kao što su masti i sredstva za previjanje. Brojni ekstrakti lekovitih biljaka i preparati na njihovoj bazi potencijalno indukuju epitelizaciju rana, jer se baziraju na antimikrobnim, antifungicidnim i adstrigentnim svojstvima.

Cilj studije bio je utvrđivanje terapijskih efekata preparata na bazi lekovitog bilja u lečenju neinficiranih venskih ulkusa nogu. DermpalantG hidrogel je preparat na bazi lekovitog bilja u čiji sastav ulazi Allii bulbus, Hyperici herba e ekstrakt Calendulae flos. U studiju je bilo uključeno 18 bolesnika sa venskim ulkusom potkolenice koji su lečeni DermaplantG preparatom na bazi lekovitog bilja. Istraživanje je obuhvatilo 5 kontrolnih pregleda (na početku, I, II, V i VII nedelje) i kontrolu parametara koji su značajni za epitelizaciju: smanjenje površine i smanjenje skora venskog ulkusa (depozit fibrina, eksudacija i ekcem). Poređenje rezultata unutar same grupe pokazuje da DermaplantG terapija značajno smanjuje površinu venskog ulkusa i skor venskog ulkusa posle VII nedelja lečenja (P<0.05).

Rezultati ove pilot studije pokazuju efekat epitelizacije, kao i antimikrobni efekat kod ulceracija koje prethodno nisu inficirane. Acta Medica Medianae 2011;50(2):39-42.

 

Ključne reči: DermaplantG biljna terapija, epitelizacija, venski ulkus potkolenice