| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Marjan Marinković

Military Academy

Belgrade, Pavla Jurišića Šturma 33

e-mail: marinkovicvr@gmail.com

Pregledni rad                            

 UDC: 796.015        

 doi:10.5633/amm.2011.0210

  

ISPOLJAVANJE MIŠIĆNE SNAGE PRI NESTABILNIM USLOVIMA 

Marjan Marinković

Vojna akademija  Beograd

 

Upotreba različitih vežbi pri nestabilnim uslovima u cilju poboljšanja ravnoteže i koordinacije privlači pažnju poslednjih nekoliko godina. Njihov uticaj na poboljšanje snage je u velikoj meri neproučen, što ograničava njihovu praktičnu primenu. Izvođenje pokreta pri nestabilnim uslovima rezultuje smanjenjem maksimalne mišićne snage zbog smanjenja ukupne sile mišića, povećanja ko-kontrakcija i izmene mišićne koordinacije. Korišćenje nestabilnih platformi u treningu snage trebalo bi da omogući razvoj viših nivoa aktivacije mišića, preko povećanog oslanjanja na njihove stabilizirajuće funkcije. Kako se ovaj viši nivo aktivacije mišića postiže sa manjim otporom, ovakva vrsta treninga može imati pozitivne učinke u rehabilitaciji mišića i zglobova nakon povreda, kao i u treningu specifičnom za određene sportove. Međutim, istraživanja sprovedena u periodu rehabilitacije ne mogu se primeniti na oblast sportskog treninga, zbog različitih zahteva za ispoljavanje mišićne snage tokom svakodnevnih aktivnosti (mala opterećenja, spori pokreti) i sportskih aktivnosti (veliko opterećenje, dinamički pokreti). Acta Medica Medianae 2011;50(2):53-56.

 

Ključne reči: mišićna snaga, nestabilni uslovi, trening, mišićna sila.