| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Dušica Stojanović

Institut za javno zdravlje Niš,

Bulevar dr Zorana Đinđića 50,

18000 Niš

Srbija

063/463607

Email:dusica.stojanovic@medfak.ni.ac.rs

 

Pregledni rad                                

UDC: 613.2:616.98:578.828 doi:10.5633/amm.2011.0312s

  

 

ISHRANA I OBOLELI OD HIV/AIDS-a

 

Dušica Stojanović1, Danica Marković2 i Gordana Kocić3

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija1

Institut za javno zdravlje Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za biohemiju, Srbija3

 

Status imunog sistema individue zavisi u velikoj meri od nutritivnog statusa organizma kao i od izbora nutrijenata koji se unose u organizam. Malnutricija i progresija HIV-a usko su povezane, zbog čega je neophodna aktivna saradnja infektologa i lekara nutricioniste. Primećeno je da značajno veći gubitak telesne težine imaju osobe inficirane HIV-om koje primaju antiretroviralnu terapiju, te je kod njih potrebno adekvatno modifikovati ishranu. Oksidativni stres predstavlja važan etiološki faktor u bolestima imunodeficijencije, te antioksidativni agensi (vitamin A, Vitamin E, Vitamin B12 I određeni minerali, kao što su cink i selen) predstavljaju krucijalni faktor u dijetoterapiji HIV-a. Polifenoli iz zrna kakaa, kao i iz zelenog i crnog čaja (katehini i teaflavini), pored efekata modifikacije toka bolesti, imaju ulogu u prevenciji transmisije bolesti. Kod obolelih je takođe potrebno podstaći rast probiotske crevne flore radi prevencije oportunističkih infekcija. Svi ovi elementi ishrane se već koriste u prevenciji, terapiji i ublažavanju simptoma HIV-a, a dalji razvoj nauke će omogućiti modifikaciju ishrane za svakog bolesnika posebno. Acta Medica Medianae 2011;50(3):63-68.

 

Ključne reči: dijeta, HIV, SIDA, funkcionalna hrana, virusi