| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Lončar Dragan

Ginekološko akušerska klinika

Klinički centar Kragujevac

Vojislava Kalanovića 1A/3

34000 Kragujevac, Serbia

E-mail: drloncar@sezampro.rs

 

Prikaz bolesnika                                                                  

UDK: 618.29-073:616.34-007

doi:10.5633/amm.2011.0407

 

DIJAGNOSTIKA GASTROŠIZE U PRVOM TRIMESTRU TRUDNOĆE - PRIKAZ BOLESNIKA

 

 Dragan Lončar1, Mirjana Varjačić1 i Stefan Lončar2

 

Ginekološko akušerska klinika, Klinički centar, Kragujevac, Srbija1

Beogradski univerzitet,  Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija2

 

Gastrošiza (gastroshisis) predstavlja evisceraciju abdominalnih organa, najčešće tankih creva, želuca i gonada kroz defekt prednjeg trbušnog zida, obično desno od umbilikusa (90%) od koga je odvojen tankim kožnim mostićem. Incidenca ove anomalije je od 0,5-4 u 10.000 živorođenih. Prikazana je bolesnica, stara 27 godina, kod koje je ultrazvučno dijagnostikovana gastrošiza fetusa u 13. nedelji gestacije. Ultrazvučni pregled je metoda izbora u prenatalnoj detekciji fetalnih anomalija. Diferencijalno dijagnostički treba eliminisati eventualno postojanje omfalokele  upotrebom (2D, 3D) i power Doppler tehnologija što značajno olakšava procenu ginekologa prilikom postavljanja konačne dijagnoze. Acta Medica Medianae 2011;50(4):40-44.

 

     Ključne reči: prenatalna dijagnostika; gastrošiza; ultrasonografija; fetalne anomalije