| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Vladica Veličković

Medicinski fakultet

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: velickovic@inbox.com

 

Originalni rad                                                             

UDK: 614.2-057.875:618

doi:10.5633/amm.2011.0403

 

KORIŠĆENJE USLUGA GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ODNOSU NA NAVIKE I STIL ŽIVOTA STUDENATA ŽENSKOG POLA UNIVERZITETA U SRBIJI

Vladica Veličković1, Aleksandar Višnjić1,2, Slađana Jović1, Miodrag Stojanović1,2, Olivera Radulović1,2 i Nataša Đinđić1

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Institut za zaštitu zdravlja Niš, Srbija2

 

 

 

U ovom radu se utvrđuje učestalost korišćenja usluga ginekološke zdravstvene zaštite kod studenata ženskog pola univerziteta u Srbiji kao i potencijalnu vezu za izvesnim navikama i stilovima života.

Istraživanje je rađeno na tri državna univerziteta u periodu januar-jun školske 2008/2009. godine i njime je obuhvaćeno 1164 studenta ženskog pola metodom slučajnog uzorka.

Ukupno 209 studentkinja (18%) izjavilo je da do vremena ispitivanja nikada nije posetilo ginekologa. Najmanje razmišljaju o zdravlju pri izboru načina ishrane i najmanje su fizički aktivne one devojke koje nisu nikad posetile ginekologa. Sebe su procenile kao zdravije (p<0,05) one devojke koje su manje od dva puta posetile ginekologa, kao i one koje su pre 20. godine prvi put bile kod ginekologa. Devojke koje su pre svoje 20. godine prvi put bile kod ginekologa znatno češće koriste kondome.

Cilj studije bio je osmišljavanje i organizovanje veće akcije na fakultetima, u okviru kojih bi studentima bila skrenuta pažnja na probleme na koje ukazuje ovo istraživanje i njihovo adekvatno rešavanje. Acta Medica Medianae 2011;50(4):17-22.

 

Ključne reči: ginekološka zdravstvena zaštita, studenti ženskog pola, navike, životni stilovi