| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dejan Perić

Stomatološka klinika

Odeljenje za bolesti zuba

Anri Dinana Street

38220 Kosovska Mitrovica, Serbia

E-mail: drperke@yahoo.com

Prikaz slučaja      

UDK: 616.314-07:621.39

doi:10.5633/amm.2012.0109s

 

 

INTERDISCIPLINARNO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA STOMATOLOŠKOM PATOLOGIJOM METODOM TELEMEDICINE -

PRIKAZ BOLESNIKA

 

Dejan Perić, Nebojša Krstić, Goran Tošić, Dragan Petrović, Slađana Petrović, Zoran Vlahović, Radovan Jovanović i Milan Miladinović

Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Stomatološka klinika, Kosovska Mitrovica, Srbija1

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet, Stomatološka klinika, Niš, Srbija2

 

Dužnost nas lekara je da pacijentu pružimo najviše što možemo u datom trenutku. Međutim, postoje trenuci kada mi želimo i hoćemo da pacijentu pružimo najviše, ali zbog niza uticaja nismo to u stanju da uradimo. Ono o čemu želimo da vas upoznamo ovim radom jeste mogućnost da u kratkom roku ostvarite konsultaciju sa kolegom koji je udaljen od vas. Takav proces zove se telekonsultacija i omogućen je napretkom informacionih i telekomunikacionih tehnologija. U radu su prikazana tri slučaja koji će na najbolji način pokazati funkcionisanje telemedicinskog procesa u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Telemedicinska konsutlacija sprovedena u cilju zbrinjavanja pacijenata sa stomatološkom patologijom predstavlja brz, efikasan, kvalitetan i pouzdan metod za rešavanje nedoumica terapeuta, ali i potvrdu njegovih sigurnih stavova.  Acta Medica Medianae 2012;51(1):49-55.

 

Ključne reči: telemedicina, XPA3 Online, zubi, proteza, stomatologija