| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ivan Kostić

Medicinski fakultet

Institut za biologiju i genetiku

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: ivankostic@sbb.rs

Prikaz slučaja      

UDK: 616.311.2-002-08

doi:10.5633/amm.2012.0114s

 

 

UPOREDNI PREGLED SREDSTAVA ZA RETRAKCIJU GINGIVE

 

Ivan Kostić1, Stevo Najman1, Milena Kostić2 i Sanja Stojanović1

 

Medicinski fakultet Niš, Institut za biologiju sa humanom genetikom1

Klinika za stomatologiju Niš, Odeljenje za stomatološku protetiku2

 

U cilju adekvatnog otiskivanja predela demarkacione linije brušenog zuba, smeštene u ili ispod nivoa gingivalne ivice neophodna je dilatacija gingivalnog sulkusa i njegovo isušivanje upotrebom retrakcionog konca impegniranog adekvatnim retrakcionim  sredstvom. Cilj rada bio je uporedna analiza prednosti i nedostataka komercijalno dostupnih sredstava za retrakciju gingive. Komercijalna retrakciona sredstva obuhvataju adstrigense (soli metala) i vazokonstriktore na bazi epinefrina. Dalja istraživanja treba usmeriti ka  ispitivanju mogućnosti upotrebe simpatomimetskih vazokonstriktora (tetrahidrozolin i oksimetazolin) u svrhu retrakcije gingive. Acta Medica Medianae 2012;51(1):81-84.

 

Ključne reči: retrakciona sredstva, tetrahidrozolin