| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Boban Mugoša

Institut za javno zdravlje

Dzona Dzeksona bb

81000 Podgorica

E-mail: ijzcg@ijzcg.me

Originalni rad
 

UDK: 616.366-002

doi:10.5633/amm.2012.0103s

 

 

 

CHOLECYSTITIS KAO UZROK ABDOMINALNOG BOLA KOD OBOLJELIH OD AKUTNIH VIRUSNIH HEPATITISA A I B 

Miodrag Radunović1, Dragica Terzić1, Boban Mugoša2, Zoran Terzić1, Bogdanka Andrić1, Marina Ratković1 i Miroslav Radunovic1

Medicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora1

Dom zdravlja, Podgorica, Crna Gora2

 

 

Akutni Cholecystitis je upala zida žučnog mjehura koja obično nastaje zbog kamenca u cističnom vodu, a uzrokuje napade jakih bolova. Najmanje 95% ljudi sa akutnom upalom žučnog mjehura ima žučne kamence. Akutni virusni hepatitisi su upale jetre praćeni mučninom, malaksalošću, povraćanjem, bolom ispod desnog rebarnog luka, žuticom. Prisustvo akutnog holecistitisa intenzivira postojeće simptome.

Cilj rada bio je pokazati učestalost zapaljenja žučne kese kod bolesnika koji su imali akutni hepatitis A ili B.

U ovoj  retrospektivno-prospektivnoj  studiji  uključeno je 110 oboljelih koji su  se liječili  od  virusnog hepatitisa A ili B, a tokom  hospitalizacije su imali jake bolove u trbuhu.

U formiranom uzorku imali smo veći broj osoba muškog, 63(62%) ispitanika,  nego ženskog pola, 47(38%) ispitanica. Najfrekventnija  starosna dob ispitanika bila je 30-50 godina, 82 (83%) ispitanika, a Cholecystitis u toku hepatitisa bio je najčešći takođe u starosnoj dobi 30-50 godina, 28 (73%) ispitanika. Cholecystitis je bio češći kod oboljelih od akutnog hepatitisa B, 21(55%) ispitanik, nego kod oboljelih od akutnog hepatitisa A, 17 (45%) ispitanika. Ultrazvučnim pregledom kod 24(63%) ispitanika u upaljenoj žučnoj kesi viđeni su kamenci, a kod 14 (37%) ispitanika  imali smo upalu žučne kese bez prisustva kamenca.

Najčešći uzrok jakog bola u trbuhu  kod ispitanika  sa akutnom infekcijom jetre sa HAV i HBV  bila je upala žučne kese, kod 38 (34,5%) ispitanika. Cholecystitis je bio češći kod oboljelih od akutnog hepatitisa B, 21 (55%) ispitanik, nego kod oboljelih od akutnog hepatitisa A, 17 (45%) ispitanika. Acta Medica Medianae 2012;51(1):20-23.

 

        Ključne reči: cholecystitis, abdominalni bol, virusni hepatitis A, virusni hepatitis B