| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Lazović

Milutina Milankovića 122

11070 Beograd, Srbija

E-mail: lazovic.biljana@gmail.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 618.1-006.6-07-08

doi:10.5633/amm.2012.0202

   

 

PROGNOZA GESTACIJSKOG HORIOKARCINOMA – OSMOGODIŠNJE ISKUSTVO

 

Biljana Lazović i Vera Milenković

 

Klinika za internu medicinu, Odeljenje za plućne bolesti, Klinički centar Zemun, Beograd, Srbija, Serbia1

Faculty of Medicine, Institute of Gynecology and Obstetrics, Clinical Centre Serbia, Belgrade, Serbia2

 

Horiokarcinom predstavlja maligni tumor trofoblastnog tkiva. Najčešće nastaje nakon molarne trudnoće. Nekada je horiokarcinom bio fatalno oboljenje, a danas je najbolje lečeni ginekološki malignitet zahvaljujući savremenim protokolima.

Cilj rada bio je analiziranje načina postavljanja dijagnoze, metoda i rezultate lečenja horiokarcinoma u Institutu za ginekologiju i akušerstvo. Urađena je retrospektivna analiza svih bolesnica obolelih od horiokarcinoma u osmogodišnjem periodu (2000.-2008.).

U periodu praćenja registrovano je ukupno 8 žena obolelih od horiokarcinoma. Kod jedne bolesnice (12,5% slučajeva) horiokarcinom se razvio nakon molarne trudnoće, dok je kod 6 (75%) slučajeva prethodio spontani abortus. Kod jedne bolesnice dijagnoza je postavljena nakon histerektomije. Sve bolesnice su uspešno izlečene, nije bilo smrtnih ishoda.

Ukoliko se dijagnoza i lečenje postavi i započne u ranijem stadijumu bolesti, može se očekivati povoljan ishod.  Acta Medica Medianae 2012;51(2):11-14.

 

Ključne reči: horiokarcinom, lečenje, hemoterapija