| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Bojana Marković - Živković

Vizantijski Bulevar 124/11

18000 Niš, Srbija

E-mail: bobi@ptt.rs

Pregledni rad                                                                      

UDK: 615.874:616.831-008

doi:10.5633/amm.2012.0208s

  

NUTRITIVNA TERAPIJA HEPATIČNE ENCEFALOPATIJE KAO KOMPLIKACIJE CIROZE JETRE 

Bojana Marković-Živković1, Goran Bjelaković2, Danica Marković3 i Dušica Stojanović4

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, klinički centar Niš, Niš, Srbija2

Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija3

Centar za higijenu i ljudsku ekologiju, nstitut za javno zdravlje, Niš, Srbija4

 

 

Hepatična encefalopatija predstavlja komplikaciju ciroze jetre a definiše se kao neuropsihijatrijsko oboljenje, reverzibilnog karaktera. Pored klasičnih načina terapije, sve veći značaj se pridaje nutritivnoj terapiji, kojom se vrši efikasna prevencija nastanka, kao i ublažavanje simptoma kod već postojeće hepatične encefalopatije. Nakon procene nutritivnog statusa bolesnika, pristupa se propisivanju dijete, koja podrazumeva adekvatan unos proteina, kalorija i vitamina. Najveći značaj se pridaje unosu cinka, kao i suplementaciji amino kiselinama kratkog lanca (BCAA terapija). Veruje se da će dalji razvoj nauke, u smislu nutrigenomike i nutrigenetike, dati detaljnije smernice o daljim kretanjima, jer je mogućnost kliničkih ispitivanja u slučaju ovakvih bolesnika ograničena. Acta Medica Medianae 2012;51(2):39-44.

 

Ključne reči: hepatična encefalopatija, nutritivni status, nutritivna terapija, ciroza jetre