| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 2, Jun, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Jelena Kostić

Klinika za mentalno zdravlje

Klinički centar Niš

Bul. Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: jelenakostic73@gmail.com

 

Prikaz bolesnika                                                                      

UDK: 615.874:616.831-008

doi:10.5633/amm.2012.0204s

   

PRODROMALNA FAZA U RAZVOJU SHIZOFRENE PSIHOZE SA RANIM POČETKOM - PRIKAZ BOLESNIKA

 

Jelena Kostić1, Miodrag Stanković1,2, Milkica Nešić3,4 i Dragana Krasić1

Klinika za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš, Niš, Srbija1

Univerzitet u Novom Pazaru, odeljenje za Psihologiju, Novi Pazar2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Serbia3

Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Niš, Serbia4

 

 

 

Šizofreniji, kao i drugim psihotičnim oboljenjima, često prethode prodromalne izmene u ponašanju, koje mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko godina, nagoveštavajući početak psihoze. Ukoliko bolest počne u ranijem uzrastu, posebno u adolescenciji, prodromalna faza je nespecifičnija i teža za prepoznavanje i intervencije. Postoji veći broj operacionalnih instrumenata kojima se klinički procenjuju i kvantifikuju prodromalni simptomi i „rizično mentalno stanje“ kao i prediktivni potencijal za psihozu. U radu je opisana prodromalna faza u razvoju šizofrene psihoze sa ranim početkom, sa naglaskom na postepenom, višemesečnom obogaćivanju psihopatologije i evolucijom nespecifičnih i atenuisanih (subklinički) prodromalnih simptoma u floridne šizofrene  simptome.  Acta Medica Medianae 2012;51(2):19-24.

 

Ključne reči: prodrom, šizofrenija, adolescencija