| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Goran Čukić

Dom zdravlja Berane

Crna Gora

E-mail: epid.dz.berane@t-com.me

Iz istorije medicine                                                                    

UDK: 616.927-036.22

doi:10.5633/amm.2012.0312s

 

 

PEGAVI TIFUS U SRBIJI U DRUGOM SRPSKO-TURSKOM RATU 1877/78. GODINE

 Goran Čukić

Dom zdravlja Berane, Berane, Crna Gora

 

Ranije ustanovljavanje pegavog tifusa u miru, kod okupljanja regruta u kasarnama između 1836. i 1864. godine u Srbiji, navelo nas je da istražimo njegovu pojavu u prvim njenim ratovima. U Drugom srpsko-turskom ratu opisi lekara ukazuju da je više njih zapazilo masovnu pojavu pegavog tifusa. To je u suprotnosti sa Đorđevićevim, Stanojevićevim i drugim stavovima koji negiraju postojanje pegavca u ovom ratu. Prikupljani podaci su analizirani iz informativnog materijala: iz knjiga, časopisa, novina... Izvršen je uvid u arhivski materijal iz 1879. godine. Ponudili smo argumente: prijavljivanje bolesti, kliničke znake i simptome pegavca, te njegove komplikacije, epidemiološke karakteristike itd, koji kumulativno ukazuju da je bilo «ratnog pegavca». Sprovedeno dijagnostikovanje je nivoa «neentiteta». Endemija pegavca u Srbiji ima veze i sa «turskim vremenom», kako se ova bolest javlja u novooslobođenim područjima od Turske. Prve poratne 1879. godine dospeo je «ratni pegavac» u stajaće vojne jedinice; a preko vojnika na odsustvu i među stanovništvo. Acta Medica Medianae 2012;51(3):67-74.

 

      Ključne reči: Typhus exanthematicus, ratni pegavac, endemija pegavca, Srpski vojni sanitet, Drugi srpsko-turski rat, vojno-medicinska statistika