| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milan Bjekić

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

Džordža Vašingtona 17

Beograd 11000

E-mail: milinkovski@gmail.com

Originalni rad
                                                                

UDK: 616.5-004:616.6

doi:10.5633/amm.2012.0304s

   

 

Kliničke i demografske karakteristike i odlike stilova života muškaraca sa genitalnim lichen sclerosus-om

 

Milan Bjekić1, Milica Marković1 i Sandra Šipetić2

 

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd1

Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Univerzitet u Beogradu2

 

 

Lichen sclerosus (LS) je hronično inflamatorno oboljenje nepoznate etiologije koje često zahvata genitalnu regiju muškaraca različite starosti. Cilj rada bio je evaluacija kliničkih i demografskih karakteristika kao i stilova života muškaraca sa genitalnim LS. U ispitivanje su uključena 73 muškarca koja su se javila dermatovenerologu zbog promena na genitalijama. Dijagnoza LS postavljena je na osnovu anamneze i kliničkog pregleda. Svi bolesnici su intervjuisani, a upitnik je obuhvatio osnovne demografske karakteristike, seksualnu anamnezu i odlike stilova života. Skoro 60% bolesnika bilo je starije od 45 godina. Najčešći simptom LS bio je tesan prepucijum, što je potvrđeno pregledom kod 70% bolesnika. Ostale najčešće manifestacije bolesti bile su atrofične lezije i fisure na prepucijumu, koji je bio zahvaćen kod 76% obolelih. Preko 70% bolesnika imalo je česte seksualne aktivnosti, a 57,5% bilo je izloženo stresu. LS je bolest sa širokim spektrom kliničkih manifestacija, kao što su prepucijalne lezije, koje mogu povećati rizik za prenošenje seksualnih patogena. Neophodna je rana dijagnoza i terapija obolelih da bi se sprečile lezije i vulnerabilnost prema polno prenosivim infekcijama, a savetodavni rad i promocija kondoma neophodni su i kod obolelih od genitalnog LS. Acta Medica Medianae 2012;51(3):24-28.

 

Ključne reči: genitalni lichen sclerosus, muškarci, klinička slika