| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Perić

Odeljenje za otorinolaringologiju, Vojnomedicinska akademija Beograd

Crnotravska 17

11040, Beograd, Srbija

Email: alexneta@sezampro.rs

Prikaz bolesnika
                                                                

UDK: 616.284-007:616.833.17

doi:10.5633/amm.2012.0306

   

 

Protruzija timpanalnog segmenta facijalnog živca u obliku grčkog slova omega - prikaz slučaja

 

Milanko Milojević1, Dragoslava Đerić2, Milan Jovanović3, Aleksandar Perić1 i Nenad Baletić1

 

Odeljenje za otorinolaringologiju, Vojno-medicinska akademija, Beograd, Srbija1

Univerzitet u Beogradu, Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Medicinski fakultet Beograd, Srbija2

Odeljenje za otorinolaringologiju, Kliničko-bolnički centar „Zemun“, Bograd, Srbija3

 

 

Dehiscencija koštanog kanala facijalnog živca je relativno česta među odraslim ljudima. Incidencija je najveća u timpanalnom segmentu, neposredno uz ovalno okno. Međutim, ekstremna protruzija stabla ovog nerva je retka pojava. Predstavljamo slučaj tridesetčetvorogodišnjeg muškarca sa povremenom levostranom sekrecijom iz srednjeg uva tokom nekoliko godina. Tokom operacije smo našli da stablo facijalnog nerva protrudira ka šupljini srednjeg uva u obliku grčkog slova omega. Sluzokoža koja ga je prekrivala izgledala je zdravo. Medijalni zid bubne duplje nije bio oštećen. U ovom članku smo prikazali ekstremnu protruziju facijalnog živca ka unutrašnjosti bubne duplje. Dehiscencija Falopijevog kanala nije bila udružena sa zapaljenjem ili koštanom resorpcijom. Acta Medica Medianae 2012;51(3):38-40.

 

Ključne reči: facijalni živac; Falopijev kanal; dehiscencija; protruzija; anomalija „omega” oblika