| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 3, Septembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Saša Dragović

Vojna bolnica Niš

Odeljenje za hirurške bolesti

Bul Zorana Đinđića bb

18000 Niš, Serbia

E-mail: dragovic.sasa@yahoo.com

Prikaz bolesnika
                                                                

UDK:616.341-006.4:616-007.272

doi:10.5633/amm.2012.0308s

   

 

Ileus prouzrokovan karcinoidom tankog creva – prikaz slUčaja

 

Saša Dragović, Nebojša Đenić, Miloš Kostov i Marija Jelić

 

Vojna bolnica Niš, Odeljenje za hirurške bolesti, Niš, Srbija

 

Karcinoidi su tumori enterohromafinih ćelija i mogu nastati bilo gde u gastrointestinalnom traktu. Spadaju u grupu neuroendokrinih tumora (NET). Naziv „karcinoid“ je uveo Obendorfer 1907. godine. Bolesnik M. Ž. star je 70 godina. Prve značajnije tegobe osetio je mesec dana pre prijema na hirurško odeljenje i to difuzne bolove po celom trbuhu, praćene nadimanjem i otežanim pražnjenjem crevnog sadržaja. Zbog navedenih tegoba ispitivan je na gastroenterološkom odseku internog odeljenja Vojne bolnice u Nišu a otpušten je na kućno lečenje zbog poboljšanja zdravstvenog stanja. Nakon mesec dana, ponovo je hospitalizovan na internom odeljenju zbog izraženih subokluzivnih smetnji, povraćanja, izostanka gasova i stolice. Kod bolesnika je dijagnosti-kovan ileus, te je premešten na hirurgiju, gde je urađena laparotomija. Pronađen je konglomerat vijuga tankih creva prekrivenih sitnim beličastim tumoroznim promenama. Tanko crevo je resecirano i poslato na patohistološku verifikaciju, koja je potvrdila da se radi o karcinoidu. Karcinoid je izuzetno redak tumor digestivnog trakta i obično se otkriva slučajno, prilikom operativnih zahvata kao što je apendektomija i sl. Zbog slabe tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova u našoj zemlji, i kada se otkrije, obično je u uznapredovaloj fazi razvoja a period preživljavanja je kratak.  Acta Medica Medianae 2012;51(3):47-51.

 

Ključne reči: karcinoid, gastrointestinalni trakt, neuroendokrini tumori, serotonin, karcinoid sindrom