| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Aleksandar Ćirić

Odeljenje za anesteziju i intenzivnu negu

Opšta bolnica Pirot

Vojvode Momčila bb

18300 Pirot, Serbia

E-mail: daktari010@open.telekom.rs

Originalni rad
                                                                

UDK: 618.1/.14-089:616-072

doi:10.5633/amm.2012.0405s

   

POLOŽAJ BOLESNIKA NA OPERACIONOM STOLU KAO MOGUĆI FAKTOR RIZIKA ZA POSTOPERATIVNU MUČNINU I POVRAĆANJE (POMP) KOD GINEKOLOŠKIH LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA

Aleksandar Ćirić1, Velimir Colić1, Sava Rančić2 i Duško Madzić3

 

                       Odeljenje za anesteziju i intenzivnu negu, Opšta bolnica Pirot, Pirot, Srbija1

                       Odeljenje za ginekologiju i obstetristiku, Opšta bolnica Pirot, Pirot, Srbija2

                       Odeljenje za ginekologiju i obstetristiku, Opšta bolnica, Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Serbia 3

 

 

Postoperativna mučnina i povraćanje (POMP) predstavljaju još uvek značajan problem u savremenoj anesteziološkoj praksi. Neprijatnost zbog POMP potencira druge nepoželjne manifestacije u toku oporavka bolesnika, kao što su bol, frustracija i strah. POMP, takođe, utiče na stvaranje averzije kod bolesnika prema budućim anestezijama i ostavlja negativan utisak kod bolničkog osoblja i bolesnikove rodbine. POMP povećava cenu kompletne hirurške procedure, jer produžava vreme koje bolesnik provodi u jedinici intenzivne nege, odnosno odlaže otpust ambulantnih bolesnika. Današnji opšteprihvaćeni stav je da se učestalost POMP nakon opšte anestezije, za različite vrste hirurških zahvata, u proseku kreće od 20-30% (do 70% u laparoskopskoj abdominalnoj hirurgiji) i da se tri puta češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Mnogi činioci učestvuju u mehanizmu nastanka POMP, poput faktora koji zavise od bolesnika, vrste hirurgije, tehnike vođenja anestezije i drugih. Rezultati našeg istraživanja sugerišu da određeni položaj bolesnika na operacionom stolu kod ginekoloških laparoskopskih operacija može povećati rizik za nastanak POMP. Acta Medica Medianae 2012;51(4):32-38.

 

Ključne reči: položaj bolesnika, mučnina, povraćanje, postoperativno, ginekološka laparoskopija