| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 4, Decembar, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Maja Petrović

Institut za oftamologiju

Klinički centar Niš

Bulevar Dr Zorana Đinđjica 48

18000 Niš, Serbia

Originalni rad
                                                                

UDK: 616.12-07:577.112

doi:10.5633/amm.2012.0403s

   

 

Potencijalna uloga vizuelno evociranih potencijala i "pattern" elektroretinografije u dijagnozi primarnog glaukoma otvorenog ugla

 

Maja Petrović1, Predrag Jovanović1, Marija Trenkić Božinović1, Lidija Bojović1

i Marina Jolić2

 

 

                      Institut za oftamologiju, Klinički centar Niš1

                      Institut za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš2

 

 

Glaukom predstavlja široko distribuiranu progresivnu optičku neuropatiju koja se karakteriše postepenim oštećenjem i gubitkom ganglijskih ćelija retine i očnog živca, povećanjem ekskavacije optičkog diska i obično, mada ne uvek, visokim  intra-okularnim pritiskom, što na kraju rezultuje postepenim promenama u vidnom polju. U našoj studiji smo pokušali da utvrdimo potencijalnu ulogu i mesto elektrofizioloških ispitivanja (PERG i VEP) u ranom otkrivanju glaukomne optičke neuropatije, upoređivanjem elektrofizioloških parametara (P100 i A) i numeričkih oftalmoloških parametara kod ispitivanih bolesnika. Rezultati dobijeni u našoj studiji pokazuju da primena PERG metode otkriva rana oštećenja ganglijskih ćelija retine, dok iste promene nisu ustanovljene VEP analizom, ukazujući na potencijalnu prediktivnu ulogu PERG analize u ranoj dijagnostici preperimetrijskog glaukoma. Acta Medica Medianae 2012;51(4):19-25.

 

Ključne reči: glaukom, PERG analiza, VEP analiza