| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Daniela Telebak

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka

Njegoševa 7 78 000 Banja Luka, Republika Srpska

E-mail: daniela.telebak@zdravstvo-srpske.org

Originalni rad                                                                    

UDK: 613.88-053.6(497.6)

doi:10.5633/amm.2013.0102s

 

 

INFORMISANOST I STAVOVI ADOLESCENATA U POGLEDU REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Daniela Telebak1,2, Ognjen Perazić2, Nenad Babić2, Vesna Paleksić3 i Mladen Marković2

 

Akademija nauke i umetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska1

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska2

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska3

 

Rezultati velikog broja istraživanja pokazuju da adolescenti nisu dovoljno informisani kada je u pitanju reproduktivno zdravlje.

Cilj rada bio je da se ispita informisanost i stavovi adolescenata u Republici Srpskoj u vezi sa reproduktivnim zdravljem.

Istraživanje je dizajnirano kao studija presjeka kojom je obuhvaćeno 683 adolescenta – 562 dvanaestogodišnjaka i 121 petnaestogodišnjak iz osam regiona Republike Srpske. Podaci o znanju i stavovima učenika o reproduktivnom zdravlju prikupljeni su putem upitnika – ankete, koju su učenici popunjavali samostalno, u prisustvu obučenih anketara, koji su bili na raspolaganju u slučaju poteškoća u razumijevanju pitanja. Za opisivanje ispitivanog uzorka korišćene su metode deskriptivne statistike a za utvrđivanje statističke značajnosti razlika po uzrastu, korišćen je χ2 test.

Analiziranjem informisanosti anketiranih dvanaestogodišnjaka i petnaesto-godišnjaka utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika u distribuciji odgovora na pitanja šta je pubertet (χ2=8,050; p<0,01), šta je menstruacija (χ2=11,935; p<0,01), šta je začeće (χ2=22,974; p<0,01), šta je abortus (χ2=8,851; p<0,01). Ovo istraživanje je pokazalo da je informacije o reproduktivnom zdravlju od roditelja dobio tek svaki četvrti dvanaestogodišnjak, odnosno svaki osmi petnaestogodišnjak. Savjet za probleme iz seksualnog života najveći broj mladih bi potražio od roditelja (54,9%), a samo 2,8% od nastavnika. Svaki četvrti adolescent bi o problemima iz seksualnog života savjet potražio od vršnjaka. Od anketiranih adolescenata, njih 79,1% smatra da bi bilo korisno da imaju predmet seksualno vaspitanje.

Rezultati dobijeni ovim istraživanjem upućuju na potrebu intenzivnijeg sprovo-đenja edukativnih programa u oblasti reproduktivnog zdravlja među adolescentima u Republici Srpskoj. Acta Medica Medianae 2013;52(1):9-15.

 

Ključne reči: reproduktivno zdravlje, adolescenti, informisanost, stavovi