| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Elvir Zvrko

Klinički centar Crne Gore

Ljubljanska bb

81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: elvir@zvrko.me

Prikaz bolesnika                                                                                         

UDC: 616.22-006

doi:10.5633/amm.2013.0105

 

 

BAZALOIDNI SKVAMOCELULARNI KARCINOM LARINKSA: PRIKAZ BOLESNIKA

 

Elvir Zvrko, Vladan Knežević i Mileta Golubović

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

 

Bazaloidni skvamocelularni karcinom je vrlo agresivan tumor. Cilj ovog rada bio je da prikažemo bolesnika muškog pola, starog 60 godina, koji se javio zbog progredirajuće promuklosti koja je trajala oko 6 mjeseci. Indirektnom laringoskopijom i patohistološkim pregledom potvrđeno je prisustvo egzofitičnog tumora na lijevom ventrikularnom naboru. Kod bolesnika je urađena lijeva vertikalna hemilaring-ektomija. Nakon 18 mjeseci od završenog liječenja, bolesnik je bez znakova za postojanje recidiva bolesti i bez udaljenih metastaza. Acta Medica Medianae 2013;52(1):39-42.

 

Ključne reči: karcinom larinksa, bazaloidni tip, laringektomija