| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Miladinović Milan

Univerzitet u Prištini

 Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici

Anri Dinana b.b. street

38220 Kosovska Mitrovica, Serbia

E-mail: milanbetter@gmail.com

Pregledni rad                                                                    

UDK: 615.273:616.314

doi:10.5633/amm.2013.0108s

 

 

Stomatološki pacijenti na oralnoj antikoagulantnoj terapiji

 

Milan Miladinović, Miloš Duka, Dragan Mladenović, Sanja Mladenović, Lidija Mladenović i Mervan Hadžibeti

 

Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet u Prištini – Kosovska Mitrovica, Klinika za stomatologiju, Kosovska Mitrovica, Srbija1

Vojno-medicinska akademija  Beograd, Klinika za stomatologiju, Beograd, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet , Klinika za stomatologiju, Niš, Srbija3

Privatna klinika za stomatologiju „Ulcinj“, Ulcinj, Crna Gora4

 

Oralna antikoagulantna terapija (OAT) se koristi više od pola veka u terapiji i prevenciji tromboembolijskih oboljenja. Zbog nezgodnih manifestacija koje mogu pratiti oralnu antikoagulantnu terapiju prilikom stomatološko-hirurških intervencija, stomatolozi moraju biti dobro upoznati sa njenim karakteristikama, ali i merama koje treba sprovesti kod zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata na OAT. Ovaj rad ima za cilj da pruži kratak osvrt na postupke i mere koje stomatolog treba da ima u vidu kada zbrinjava pacijenta koji je na OAT. Acta Medica Medianae 2013;52(1):48-51.

 

Ključne reči: OAT, stomatologija, antikoagulantna terapija, oralna hirurgija